وزیر امور خارجه با سفیر کوریا در کابل دیدار کرد

ملاقات وزیر امور خارجه با سفیر جمهوری کوریا مقیم کابل 2صلاح الدین ربانی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان پس از چاشت امروز با آقای “چین کی هون” سفیر جمهوری کوریا مقیم کابل دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سفیر جمهوری کوریا مقیم کابل، با یادآوری از همکاری های آن کشور در بخش های مختلف با افغانستان، اطمینان داد.

وی گفت کشورش به تشریک تجارب خویش با افغانستان، به ویژه در بخش های توسعه ای و رشد اقتصادی ادامه خواهد داد.

او افزود که با توجه به علاقمندی رئیس جمهور افغانستان به برنامه انکشاف دهات کوریا زیر نام حرکت قریه جدید و تجارب آن کشور در احیای جنگلات، گروهی از متخصصین کوریایی در بخش جنگلات در آینده نزدیک به افغانستان سفر خواهند کرد تا با متخصصین افغانی برای تهیه طرح احیای جنگلات افغانستان همکاری نمایند.

همچنین وزیر امور خارجه از همکاری های ارزنده کوریا در بخش های امنیت، صحت، آموزش و تحصیلات عالی و ارتقای ظرفیت ها ابراز سپاس نمود.

وی همچنین بورس های تحصیلی جمهوری کوریا به محصلین افغان، به ویژه در بخش های علوم طبیعی و تکنالوژی را مفید و با اهمیت خواند.