وزیر امور خارجه با سفیر فنلند در کابل دیدار کرد

ربانی 2صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، با اری ماکی سفیر فنلند در کابل دیدار نمود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سفیر فنلند در دیدار تکمیل شدن پلان عمل ملی جمهوری اسلامی افغانستان در مورد قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد در بخش زنان، صلح و امنیت را به وزیر امور خارجه کشور تبریک گفت.

آقای ربانی  نیز از دیدار با سفیر فنلند اظهار خرسندی نموده، از همکاری ارزنده آن کشور در تهیه و ترتیب پلان عمل ملی افغانشسان از سفیر فنلند ابراز تشکری نمود.

وزیر امور خارجه به ادامه صحبت هایش از تعهد و تلاش های آقای ماکی در جهت گسترش روابط دوستانه و همکاری های دو جانبه میان افغانستان و فنلند به نیکی یادآوری  نموده، از همکاری های آن کشور طی ۱۴ چهارده سال اخیر با افغانستان اظهار سپاس نمود.

همچنین آقای ماکی بر تعهد کشور متبوعش بر ادامه همکاری و تقویت روابط و مناسبات دوستانه با افغانستان تأکید کرد.