سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

وزیر امور خارجه با سفیر ایران و چین در کابل دیدار کرد

IMG_1912صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان، بعد از ظهر روز سه شنبه با سفرای کشور جمهوری اسلامی ایران و چین در کابل، دیدارهای جداگانه داشت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای ربانی و محمد رضا بهرامی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل، در مورد اشتراک هیئت بلندرتبه افغانستان در هفتادمین نشست مجمع عمومی ملل متحد و نشست هایی که در حاشیه آن برگزار می گردد، صحبت کردند.

دو طرف، در رابطه با نشست های کمیسیون های مشترک امور کنسولی، امور سرحدی، کارشناسان اسناد و علایم سرحدی و نوسازی اسناد و علایم سرحدی، بحث کردند.

همچنین وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با دینگ زیجون سفیر چین در کابل، نیز در مورد اشتراک هیئت بلندرتبه جمهوری اسلامی افغانستان در هفتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و نشست های مهم در مورد افغانستان در حاشیه هفتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، منجمله نشست سه جانبه افغانستان-امریکا-چین، بحث و تبادل نظر نمودند.