وزیر امور خارجه افغانستان با سفیر چین در کابل دیدار کرد

صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر روز دوشنبه، با آقای دینگ زیجون  سفیر جمهوری مردم چین مقیم کابل، دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دو  طرف ضمن صحبت های تعارفی و ابراز خرسند از دیدار با همدیگر روابط و مناسبات میان دو کشور را نیک و دوستانه دانسته بر گسترش هرچه بیشتر این مناسبات تأکید نمودند.

وزیر امور خارجه کشورمان در مورد دعوت رسمی چین از ایشان برای دیدار از آن کشور گفت: در یک وقت مناسب به چین سفرخواهد کرد.

همچنین وزیر امور خارجه علاقه مندی جمهوری اسلامی افغانستان، برای عضویت کامل در سازمان همکاری های شانکهای را به سفیر چین مقیم کابل، مطرح نموده و راجع به این موضوع با وی صحبت همه جانبه نمود.

همچنان وزیر امور خارجه در مورد پروسه صلح و آشتی و تلاشهای حکومت افغانستان در این راستا به سفیر جمهوری چین معلومات ارائه نموده، خواهان ادامه همکاری های آن کشور در این راستا گردید.

همچنین سفیر چین ضمن ارائه معلومات راجع به سفر اخیر رئیس جمهوری آن کشور به پاکستان و همچنان بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیایی، اظهار داشت که تاریخ های پیشنهادی وزیر امور خارجه برای سفر به جمهوری مردم چین را با مقامات کشور متبوعش در میان گذاشته و با مشوره جانب افغانستان تاریخ سفر یاد شده به کشور چین معین خواهد شد.

در ادامه ملاقات، سفیر چین راجع به عضویت کامل افغانستان در سازمان همکاری های شانکهای اظهار داشت که تقاضای افغانستان در این مورد را با مقامات جمهوری مردم چین در میان خواهد گذاشت. وی در زمینه اظهار امیدواری کرد که با در نظر داشت روابط و همسایگی دوستانه میان دو کشور، باورمند است که مقامات جمهوری مردم چین در این راستا از افغانستان حمایت خواهند نمود.

در اخیر، آقای زیجون با قدردانی از تلاش های افغانستان در راستای صلح و آشتی در کشور، از ادامه تلاشهای کشور متبوعش در همکاری با جمهوری اسلامی پاکستان برای حمایت از مساعی حکومت افغانستان در جهت صلح و آشتی به وزیر امور خارجه اطمینان داد.