وزیر امورخارجه با سفیر جدید بریتانیا مقیم کابل دیدار کرد

خارجججصلاح الدین ربانی، وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی افغانستان با “دامنیک جیمز رابرت جرمی” سفیر جدید کشور شاهی بریتانیا مقیم کابل دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزیر امورخارجه کشورمان در این دیدار ضمن خوش آمد گویی به سفیر جدید بریتانیا در کابل از روابط دیرینه تاریخی میان دو کشور به ویژه همکاریبریتانیا در بخش های مختلف طی چهارده سال اخیر با افغانستان یاد کرد.

وی با اشاره به سفیر جدید تریتانیا در کابل گفت باورمندی ما در دوره مأموریت جدید شما این است که شناخت خوبی از افغانستان دارید، روابط دوستانه و همکاری ها میان دو کشور، بیشتر از پیش گسترش خواهد یافت.

همچمنین در این دیدار وزیر امورخارجه کشورمان با اشاره به موج تازه پناهجویان شهروندان افغانستان در اروپا، و همچنان موضوع پروسه گفتگو های صلح افغانستان، ابراز امیدواری کرد که با همکاری جامعه جهانی به ویژه همکاران و متحدان استراتیژیک افغانستان از جمله بریتانیا و کشور های منطقه، این پروسه منتج به قطع جنگ و از بین بردن ریشه های جنگ در افغانستان شود.

همچنین “دامنیک جیمز رابرت جرمی” سفیر جدید کشور شاهی بریتانیا در کابل، از فرصت دیدار با وزیر امور خارجه افغانستان ابراز خرسندی کرد و بر موضع کشورش مبنی بر حمایت از پروسه گفتگوهای صلح با مالکیت افغانستان، افزود که در دوره ماموریت اش، در جهت ارتقای روابط دو کشور تلاش جدی کار خواهد کرد.