وزیرداحله، در باره بی طرفی پولیس در انتخابات تاکیدکرد

۱۳ حمل ۱۳۹۳

محمد عمرداوودزی وزیر امورداخله افغانستان، یک بار دیگر بر بی طرفی پولیس ملی در انتخبات ریاست جمهوری و شورای ولایتی در 16 حمل تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای داوودزی انتخابات 16 حمل را یک روند مهم تاریخی، سیاسی و ملی خوانده گفت:این انتخابات به مردم افغانستان فرصت می دهد تا زعیم آینده کشور و نمایندگان خویش را در شوراهای ولایتی انتخاب نمایند.

وزیر داخله، در سمینار 5 روزه با حضورفرماندهان پولیس ملی نیز تعهد گرفته بود که امنیت انتخابات را تامین و اصل بی طرفی شان را حفظ نمایند.

بادرنظرداشت تعهد فوق اکیدآ به پولیس ملی دستور داده است تا در جریان برگزاری انتخایات سرتاسری به گونه جدی فعالیت نمایند و با حفظ اصل بی طرفی کامل، امنیت نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات، ناظران ملی و بین المللی، مشاهدین، رسانه ها ورای دهندگان را تامین نمایند.

وزیر داخله گفته است از این که پولیس ملی کشور مسئولیت تطبیق قانون را دارد، در روز رای دهی نیز -مسوولیت دارد تا از هرنوع تخلف و تقلب جلوگیری نموده و در صورت مشاهده چنین موارداقدام جدی را روی دست گیرند.

وی تاکید کرده پولیس ملی به عنوان مسئول امنیت مراکز انتخاباتی تلاش کنند تا زمینه را برای اشتراک گسترده مردم، به ویژه زنان در انتخابات فراهم نمایند.

در صورت مشاهده تخلف و تقلب در مراکز رای دهی کمیسیون مستقل سمع شکایات انتخاباتی را در جریان گذاشته شود.

قرار است انتخابات ریاست جمهوری تا سه روز دیگر(شنبه 16 حمل) در سراسر کشور برگزار شود و فردا 5 شنبه آخریم مهلت کمپاین های انتخایاتی کاندیدان می باشد و 48 ساعت قبل از انتخابات برنامه تبلیغاتی متوقف می شود.

1393

امنیت

انتخابات

پولیس

ریاست جمهوری


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.