وزیرخارجه افغانستان با وزرای خارجه ۵ کشور منطقه دیدارکرد

صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان با وزرای خارجه پنج کشور منطقه در حاشیه چهل و دومین نشست شورای وزرای خارجه کشورهای اسلامی در کویت دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، چهل و دومین نشست شورای وزرای امور خارجه سازمان همکاری های اسلامی در کشور کویت برگزار شده بود.

آقای ربانی در این حاشیه این نشست با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، عادل احمد الجبیر وزیر امور خارجه کشور شاهی عربستان سعودی، عبدالعزیز کاملوف وزیر امور خارجه جمهوری ازبکستان و وزیر امور خارجه قیرقیزستان در کویت دیدار کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان نگرانی خویش مبنی بر اخراج عده ی از تجار افغان از امارات متحده عربی، با وزیر امور خارجه آن کشور در میان گذاشته، و خواهان توجه وی به این معضل گردید.

وزیر امور خارجه امارات متحده عربی وعده سپرد که موضوع اخراج تجار افغان از آن کشور را بررسی نموده، با معلومات واضح در زمینه، با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان تماس گرفته و صحبت خواهد کرد.

همچنین وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران،دو طرف روی پیشرفت های تازه در افغانستان و ایران، اوضاع منطقه، و نگرانی ها، تهدیدها، فرصت ها و چالش های مشترک در منطقه بحث و تبادل نظر نمودند.

وزرای امور خارجه افغانستان و ایران تهدیدهای نوظهور در منطقه را نگرانی مشترک هردو کشور دانستند، ضمن آنکه در راستای مبارزه مشترک با این تهدیدها وعده همکاری سپردند، بر ضرورت تشریک مساعی کشورهای منطقه و جهان برای سرکوب این تهدیدها تأکید ورزیدند.