وزیران امور خارجه و مهاجرین در مجلس نماینده گان

139412181406391847297184مشکل و بحران پناهجویی، پای وزیران امور خارجه و مهاجرین و عودت کننده گان را به مجلس نماینده گان کشاند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، صلاح الدین ربانی و سید حسین عالمی بلخی، برای پاسخگویی در مورد مشکلات پناهجویان کشور، امروز (۱۸حمل) به مجلس نماینده گان فراخوانده شده بودند.

نماینده گان از وضعیت بد پناهجویان افغانستان در کمپ های کشورهای اروپایی شکایت کرده و از مقام های دولتی خواهان اقدامات جدی شدند.

به گفته نماینده گان، پناهجویانی که تمام داشته های خود را به فروش رسانده و به کشورهای اروپایی رسیده اند، نباید به صورت اجباری اخراج شوند.

در همین رابطه، صلاح الدین ربانی، وزیر امور خارجه اظهار داشت که رسیده گی به مشکلات پناهجویان یکی از وظایف این وزارت است و تلاش برای حل مشکلات آنها جریان دارد.

وی که بیشتر به ابراز یک بیانیه از پیش تعیین شده تکیه داشت، بیشتر گفته ها در مورد پناهجویان را به صورت سری و دور از نظر خبرنگاران ابراز داشت.

اینکه گفته های مقام ها در مورد مشکلات مردم به صورت سری چه سودی دارد، موضوعی است نامعلوم و تاکید شده از سوی این مقام ها.

در عین حال، سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان، یک بار دیگر بر بازگشت داوطلبانه پناهجویان از کشورهای اروپایی تاکید کرد.

وی اظهار داشت که تفاهم نامه های امضا شده با کشورهای اروپایی، پاسخگوی شرایط و مشکلات فعلی پناهجویان نبوده و نیاز به بازنگری با همکاری نهادهای ملی و بین المللی دارد.

بلخی تصریح کرد که تلاش ها برای امضای تفاهم نامه با کشورهایی که تا هنوز با افغانستان تفاهم نامه ندارند نیز جریان دارد که کوشش می شود تا در تفاهم نامه های جدید، شرایط اشتغال و اسکان پناهجویان نیز ذکر شود.

وزیر مهاجرین همچنین از نهایی شدن تفاهم نامه با کشور آلمان نیز خبر داده و تاکید کرد که تفاهم نامه های جدید تا نشست بروکسل نهایی خواهد شد.

بر اساس معلومات عالمی بلخی، در حال حاضر بیش از ۷ میلیون شهروند افغانستان در کشورهای دیگر پناهجو شده و در این کشورها زنده گی می کنند.

وزیر امور خارجه در حالی در نشست امروز مجلس حضور یافت که به دلیل عدم حضورش در نشست هفته پیش، تصمیم به استیضاح وی گرفته شده بود.