وزرای پیشنهادی رئیس جمهور ازمجلس رای اعتمادگرفتند

۴ جدی ۱۳۹۲

پنج نامزد وزیر که از سوی رئیس جمهورکرزی برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی شده بودند، تمامی آنها به شمول دو عضو جدید دادگاه عالی کشور از مجلس رای اعتماد گرفتند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، هفته گذشته ضرار احمدعثمانی به پست وزارت امورخارجه، محمد اکبر بارکزی به حیث وزیر معادن و پطرولیم، دین محمدراشیدی به پست وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، محمدشاکرکارگر به پست وزارت تجارت و صنایع و محمد عارف نورزی به پست وزارت انرژی و آب توسط مارشال محمد قسیم فهیم به مجلس معرفی شده بودند.

همچنین عبدالقادر عدالت و دین محمد گران به عنوان اعضای شورای دادگاه عالی (سترمحکمه) کشور به مجلس معرفی شده بودند.

با این حال در نشست امروز مجلس نمایندگان تمامی وزرای پیشنهادی رئیس جمهورکرزی و عضو دادگاه عالی کشور از مجلس رای اعتماد گرفتند.

ضرار احمد عثمانی با کسب 183 رای به سمت وزیر امورخارجه گماشته شد.

محمد اکبر بارکزی نامزد وزیر معادن با کسب 164 رای توانست این سمت را از آن خود نماید.

دین محمد مبارز راشدی نامزد وزیر مبارزه علیه مواد مخدر با بدست آوردن 166 رای توانست در کرسی وزارت مبارزه علیه مواد مخدرقرار گیرد.

محمدشاکر کاگر با کسب 163 رای توانست سمت وزارت تجارت و صنایع را بدست آورد.

محمد عارف نورزی با کسب 177 رای به حیث وزیر انرژی و آب گماشته شد.

همچنین دین محمد گران باکسب 146 رای، و عبدالقادر عدالت با گرفتن 160 رای توانستند عضویت شورای عالی دادگاه عالی کشور را بدست آورند.

اعتماد

پیشنهادی

دادگاه عالی

رای

کرزی

مجلس

وزرای


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.