وزارت معارف تمام مکاتب را تا “دهم اسد” تعطیل کرد

دانش آموزان کشوروزارت معارف کشور اعلام کرده که براثر افزایش گرما تمامی مکاتب کشور به شمول مناطق سرد سیر از فردا تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت معارف قبلا به دانش آموزان در پایتخت گفته بود که در روز های تا تاریخ ششم اسد تعطیل هستند اما امروز با نشر خبرنامه ای اعلام کرد به دلیل گرمای زیاد تمامی تا دهم اسد تعطیل است.

وزارت معارف از تمامی معلمان و دانش آموزان خواسته است که به روز یازدهم اسد بدون تاخیر به صنف های درس شان حاضر باشند.

این وزارت همچنان به ریاست های نظارت تعلیمی دستور داده است که از چگونگی فعالیت مکاتب پس از ختم تعطیلات به معینیت تعلیمات عمومی اطلاع دهند.

درجه حرارت هوا در کابل و برخی از مناطق کشور به ویژه ولایت های ننگرهار و بلخ افزایش یافته است.