سرطان ۲۱, ۱۳۹۹

وزارت معارف بیشترین بست های خالی را داراست

1بر اساس آمارهای تازه دولت افغانستان، وزارت معارف کشور بیشترین بست خالی در اداره های دولتی را دارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزیر کار و امور اجتماعی و رئیس خدمات ملکی کمیسیون اصلاحات اداری، امروز (11حمل) برای پاسخگویی در مورد پست های خالی دولتی و نحوه جلب و جذب نیروی کار به مجلس نماینده گان فرخوانده شده بودند.

نسرین اوریاخیل، وزیر کار و امور اجتماعی در این نشست اظهار داشت که بیش از ۲۵ هزار پست در نهادهای دولتی خالی است.

به گفته وی، از جمله این پست‌ ها، ۱۳ هزار پست تنها در وزارت معارف موجود است که تا حال خالی مانده اند.

بانو اوریاخیل تصریح کرد که هرچند این وزارت یک وزارت پالیسی ساز است؛ اما برنامه‌ هایی برای بهبود بازار کار روی دست است.

وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت که برای فرستادن نیروی کار به کشورهای عربی، در انتظار توافق این کشورها از جمله عربستان و کویت هستند.

در عین حال، احمد مسعود توخی، رئیس عمومی خدمات ملکی کمیسیون اصلاحات اداری گفت که از مجموع بیش از ۳۹۷ هزار پست خدمات ملکی، بیش از ۲۵ هزار بست خالی در ۵۱ اداره دولتی وجود دارد.

به گفته وی، شهرداری های ولایات شامل این آمار نیستند که بخش بزرگی از پست ‌های آنان نیز خالی است که شامل برنامه اصلاحات نشده اند.

این در حالی است که پیش از این گفته شده بود، بیش از 50 هزار پست دولتی در اداره های کشور خالی است که وزیر کار و امور اجتماعی با تائید این آمار، می گوید که پست های خالی نظامی و امنیتی به دلیل حساس بودن آنها، به صورت دقیق اعلام نمی شود.

آمار پست های خالی در نهادهای دولتی در حالی اعلام می ‌شود که میزان بیکاری در کشور بیشتر از ۴۰ درصد برآورد می ‌شود و هزاران نفر به شمول افراد تحصیل کرده بیکار اند.

گفتنی است که ایجاد اشتغال و فراهم کردن زمینه های کاری برای جوانان و بهبود وضعیت اقتصادی و تغییر در دسترخوان مردم، یکی از وعده ‌های اصلی محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در زمان مبارزات انتخاباتی ‌اش بود.