وزارت عدلیه به مسایل حقوقی شهروندان کشور را مشوره می دهد

۹ جوزا ۱۳۹۶

وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان اعلام کر که در جریان بیش سه ماه اخیر به 321 تماس‌ تلفنی شهروندان کشور، مشوره های حقوقی داده شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مرکز خدمات حقوقی تلفنی وزارت عدلیه (188) از دلو 1395 شروع به فعالیت کرده است.

این مرکز در مدت بیش از سه اخیر به شهروندان کشور در باره مسایل جزایی، مدنی؛ فامیلی و برخی مسایل عمومی مشوره های حقوقی داده است.

براساس معلومات وزارت عدلیه از این میان، 61 تماس از سوی زنان گرفته شده است که بسیاری از آنان در مسایل مدنی-خانوادگی، نیازمند مشوره های حقوقی بوده اند.

وزارت عدلیه اعلام کرد که مرکز خدمات حقوقی تلفنی در این وزارت از 16 دلو 1395 افتتاح شده است و میزان تماس‌ها به این مرکز، به میزان آگاهی دهی آن برای شهروندان کشور، بسته‌گی دارد.

هر چند مسؤولیت اصلی این مرکز، مشورده دهی حقوقی است و اما بربنیاد هدایت رهبری وزارت عدلیه شکایت‌هایی که از سوی شهروندان در پیوند به کارکردهای وزارت عدلیه، مطرح می‌شود، نیز ثبت و به مسئولان مربوطه سپرده می‌شود.

همچنین این مرکز تا اکنون 9 مورد از شکایت‌های شهروندان کشور را در پیوند کارکردهای وزارت عدلیه را ثبت و به مسئولان مربوط به‌منظور رسید‌گی، سپرده است.

شهروندان

مشوره ها

میایل حقوقی

وزارت عدلیه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.