وزارت زراعت : قیمت گاوهای نسلی در بازار های بین المللی در برخی موارد بیش از 50 هزار دالر است

۷ عقرب ۱۳۹۶

تصویری از یک قرار داد وزارعت زراعت و مالداری از یک روز به این سو در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که وزارت زراعت و مالداری 6راس گاو را به قیمت 18،5میلیون افغانی خریدار می‌کند.


در این قرار داد آمده است « ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد، قرارداد، تهیه وتدارک هشت فرد گاو نر نسلی به منظور القاح مصنوعی ضرورت ریاست خدمات مالداری و صحت حیوانی است  را به قیمت مجموعی 18،500،000 افغانی به یک شرکت خصوصی اعطا کند.»

با این حساب قیمت هر راس گاوه چیزی در حدود 34هزار دالر امریکایی میشود که این قیمت برای مردم عامل قابل قبول نبود و در این پیوند در شبکه‌های اجتماعی اعتراض‌های را به همراه داشته است

اما وزارت زراعت و مالداری به خبرگزاری خاورمیانه در این زمینه گفت که « هشت فرد گاو نسلی  برای اصلاح نسل و تولید سپرم  در یک قرار داد رسمی از خارج از کشور خریداری و به افغانستان انتقال داده می‌شوند.

در ادامه افزود که « 2 راس گاوه از کانادا، 4راس از فرانسه و 2 راس از هالند خریدار میشود.

و قیمت این گاوها وقتی به افغانستان میرسد بین 30 الی 35 دالر تمام میشود.

وزارت زراعت تصریح کرد که گاو نسلی  به عنوان یک  پایه مادری برای تولید سپرم و القاح مصنوعی به کار میرود و قیمت آن   در بازار های بین المللی در برخی موارد بیش از 50 هزار دالر است.

 

ندیم پارسینا

قرارداد

گاو نسلی

وزارت زراعت


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.