وزارت دفاع به نقض قانون و فساد اداری مهتم شد

۲۹ میزان ۱۳۹۴

0,,18513218_303,00هیئت بررسی قرار داده‌های تدارکاتی وزارت دفاع در گزارشی به رئیس‌جمهور غنی از نقض قوانین و وجود فساد اداری درقرادادهای تدارکاتی این وزارت‌خانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، حمیدالله فاروقی رئیس هئیت بررسی قراردادهای تدارکاتی وزارت دفاع اعلام کرد: در برخی قرار دادهای وزارت دفاع تخطی از قوانین و بی‌توجهی به مسائل مهم صورت گرفته است.

وی گفت: این هیئت در مدت پنج ماه پس از بررسی ۱۱ قرارداد نزدیک به ۴۰ نفر را به قانون شکنی، عدم رعایت اصول و دست داشتن در فساد اداری، متهم کرده است.

فاروقی افزود: در بسیاری موارد اصول و دستورکار تدارکاتی نادیده گرفته شده و در جریان تحقیقات دریافتیم که قوانین در وزارت دفاع حاکم نیست.

در ادامه وی اذعان داشت: در گزارش ارائه شده به «محمد اشرف‌غنی» رئیس‌جمهور کشور، برای جلوگیری از بوجود آمدن مشکلات در قراردادهای بین‌المللی برای وزارت دفاع نیز پیشنهادهای ارائه شده است.

رئیس هیئت بررسی قراردادهای تدارکاتی وزارت دفاع تأکید کرد: این هیئت تحقیقاتی را در دو مرحله انجام داده‌اند که مرحله اول آن پنج ماه قبل پس از تکمیل به اشرف‌غنی ارائه شد و بخش دوم آن که بررسی قراردادی‌های تدارکاتی شامل تجهیزات مختلف برای نیازهای سال ۱۳۹۳ وزارت دفاع افغانستان بود نیز مورد بررسی قرار گرفت.

دفتر مطبوعاتی ریاست‌جمهوری نیز با انتشار بیانیه اذعان داشت که رئیس‌غنی در اینباره تأکید کرده که این گزارش نشان می‌دهد که مبارزه دولت افغانستان با فساد در حال عملی شدن است.

براساس این بیانیه رئیس جمهور پس از مطالعه گزارش هیئت بررسی قراردادهای وزارت دفاع، در جریان دیداری با این هیئت پیشنهادات آن‌ها را عملی خواهد کرد.

تدارکاتی،

غنی

فساد،

قوانین،

متهم،

وزارت دفاع،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed