وزارت داخله: مالیه بدهید و اسلحه بگیرید

۲۳ جدی ۱۳۹۷

وزارت امور داخله در تصمیم تازه اعلام کرده است که جواز سلاح تنها برای کسانی صادر می شود که شامل فهرست مالیه دهنده گان وزارت مالیه باشند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت داخله می گوید که این تصمیم در جهت تعیین معیار تازه برای کسانی است که محافظان شخصی دارند.

در اعلامیه تازه این وزارت آمده است که «وزارت امور داخله تنها برای اشخاصی جواز اسلحه صادر خواهد کرد که اسمشان شامل فهرست مالیه دهندگان وزارت مالیه باشد.»

به نقل از اعلامیه؛ شرکت‌ ها و افرادی که در فهرست مالیه دهندگان وزارت مالیه ثبت نیستند، جواز اسلحه‌ شان لغو خواهد شد.

در عین حال، وزارت امور داخله تاکید کرده است که برای متقاضیانی که تصدیق وزارت مالیه مبنی بر تصفیه مالیاتی نداشته باشند، جواز اسلحه صادر نمی شود.

در اعلامیه آمده است که با این اقدام عواید ملی افزایش یافته و سرنخ سرمایه ‌های مبهم نیز پیدا خواهد شد.

این در حالی است که روز گذشته نیز وزارت امور داخله به اشخاص غیردولتی خارج از نهادهای امنیتی و دفاعی هشدار داده بود که برای محافظت و نگهبانی شان اجازه استفاده از سلاح نیمه ثقیل مانند «راکت، پیکا و دهشکه» را ندارند.

اسلحه

جواز

مالیه

وزارت داخله


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.