وزارت داخله در شنود مکالمات تلفنی دست ندارد

۴ سرطان ۱۳۹۳

وزارت امور داخله افغانستان، در پیوند به ادعا های مطرح شده مبنی بر ضبط و شنود مکالمات تلفنی توسط این نهاد را رد کرده و گفته است ادعا های مطرح حقیقیت ندارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، برخی از رسانه ها ادعا کرده بودند که وزارت امورداخله،  در شنود مکالمات تلفنی دست دارد.

این اداعا به دنبال شنود مکالمات تلفنی ضیاالحق امرخیل رئیس اسبق دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات صورت گرفته بود.

وزارت امور داخله با انتشار بیانیه ای تاکید کرد که از دو ماه به این سو، بر اساس فیصله شورای وزیران، روند ضبط مکالمات تلفنی و شنود این مکالمات را که، در حالات خاص و طبق قانون صورت می گرفت، متوقف ساخته و ادعا هایی که دراین خصوص مطرح گریده بی اساس است.

قابل یاد آوری است که در گذشته ها وزارت امورداخله بر اساس قانون و حکم نهاد های عدلی و قضایی، مکالمات تلفنی را ضبط می کرد، اما از دو ماه به این سو، این روند متوقف شده است.

امرخیل

تلفنی

دولت

شنود

مردم

وزارت پداخله


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.