وزارت خارجه افغانستان سفیر پاکستان در کابل را احضار کرد

احضار سفیر پاکستان مقیم کابل به وزارت امور خارجهوزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، شام امروز (۲۷ اسد) سید ابرار حسین سفیر پاکستان مقیم کابل را، در پیوند با انداخت اسلحه ثقیله از سوی نظامیان آن کشور بالای پوسته پولیس سرحدی افغانستان در منطقه دوکلام ولسوالی ناری ولایت کنر، احضار نمود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، عتیق الله عاطفمل معین اداری وزارت امور خارجه اعتراض شدید جمهوری اسلامی افغانستان را در این رابطه به سفیر پاکستان مقیم کابل ابراز داشت.

وی گفت: “در نتیجه انداخت های اسلحه ثقیله از سوی نظامیان پاکستانی که قبل و بعد از ظهر دیروز صورت گرفته است، به تعداد هشت تن از منسوبین پولیس سرحدی افغانستان به شهادت رسیده، بازار منطقه دوکلام ولسوالی ناری ولایت کنر حریق و خسارات هنگفت مالی به باشندگان محل وارد گردیده است.”

معین اداری وزارت امور خارجه افزود: “این بار اول نیست که شما در پیوند با انداخت های اسلحه ثقیله از سوی نظامیان پاکستانی بالای مناطق مختلف در امتداد خط دیورند، به وزارت امور خارجه احضار می گردید، اما متأسفانه ما در این گونه حرکات تخطی آمیز نظامیان پاکستانی شاهد تغییر دوامدار نبوده ایم.

او تاکید کرد که در شرایطی که جمهوری اسلامی افغانستان امنیت و مصئونیت جان شهروندان خویش را در رأس منافع ملی کشور، به وضاحت به عنوان معیار روابط اش با پاکستان اعلام داشته و از آن کشور می خواهد تا این معیار را برای ابقای روابط در نظر گیرد.

معین اداری وزارت خارجه کشورمان افزود که ادامه این گونه حرکات مغایر اصول روابط بین الملل و موازین حسن همجواری از سوی نظامیان پاکستانی، اثرات ناگواری را بالای روابط میان دو کشور در قبال خواهد داشت.”

همچنین سفیر پاکستان مقیم کابل وعده سپرد تا اعتراض شدید و پیام جمهوری اسلامی افغانستان در این رابطه را به مقامات آن کشور انتقال دهد.