وزارت ترانسپورت جدید ایجاد شد

به اساس فرمان رییس جمهور، وزارت ترانسپورت با اداره های هوانوردی ملکی، خط آهن، ریاست ترافیک و وزارت فواید عامه مدغم شده و اداره واحدی تحت نام “وزارت ترانسپورت” ایجاد می شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه،  خبرنامه ریاست جمهوری امروز (۲جدی) از مدغم شدن وزارت فواید عامه، وزارت ترانسپورت، ریاست ترافیک، اداره هوانوردی ملکی و اداره خط آهن خبر داده است.

در خبرنامه آمده است که «ایجاد این واحد اداری جدید به منظور تحقق به‌موقع و مؤثر اهداف و اولویت‌های حکومت در راستای تامین حکومتداری‌ خوب، نهادینه‌سازی اصلاح اداره عامه، تسریع روند سرمایه‌گذاری استراتیژیک در عرصه زیربناهای کشور و رفع تداخل وظیفوی میان نهادهای یادشده و تحقق اصل صرفه‌جویی در مصارف می‌باشد».

خبرنامه افزوده که بر مبنای فرمان ریاست جمهوری، تمام اسناد تقنینی این نهادها با هم مدغم می‌گردد و تا نهایی‌شدن روند ادغام نهادهای یاد شده و تکمیل طی مراحل تعدیلات ضروری در اسناد تقنینی مربوط، پیشبرد و تعمیل کلیه صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های قانونی آمرین اعطای درجه اول نهادهای فوق، به عهده متصدی وزارت فواید عامه می‌باشد.

از سویی هم گفته می شود که به منظور پیشبرد این پروسه کمیته نظارت تحت ریاست سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری ایجاد شده و تا بر کلیه مراحل ادغام بالاخص اجرات مربوط به ادغام تشکیلاتی و بودجوی نهادهای یادشده، به صورت مستمر نظارت کند و از پیشرفت پروسه ادغام، به ریاست جمهوری اسلامی افغانستان گزارش بدهد.

همچنین یک کمیته تخنیکی تحت ریاست وزارت فواید عامه امور تهیه و ترتیب طرح ادغام نهادهای فوق‌الذکر از لحاظ تشکیلاتی و بودجوی را در هماهنگی با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و وزارت مالیه پیش برده و طی شش ماه پیشنهاد آن را به ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ارایه می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *