ورود وسایط نقلیه به داخل شهر کابل ممنوع شد

۲۲ جوزا ۱۳۹۳

وزارت امور داخله اعللام کرد که از ورود وسایط نقلیه در روز های انتخابات در داخل کابل جلوگیری می شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت امور داخله به منظور تامین امنیت هرچه بهتر انتخابات 24 جوزا، از ورود وسایط باربری به داخل کابل در روز های انتخابات جلوگیری می کند.

این وزارت با نشراعلامیه، به نیروهای پولیس در دروازه ی ورودی شهر کابل دستور داده تا از ورود موتر های باربری تناژ بلند به داخل کابل جدا جلوگیری نمایند.

موتر هایی که سبزیجات بارگیری نموده و امکان فاسد شدن محموله های شان وجود دارد، پس از بررسی جدی تحت مراقب شدید پولیس اجازه ورود به شهر کابل داده می شود.

ورود مسافرین به داخل شهر کابل، به استثنای کارمندان کمیسیون انتخابات، ناظرین ملی وبین المللی، مریضان و کارمندان صحی، سر از روز جمعه(23 جوزا) تا ختم پروسه رای دهی ممنوع قرار داده شده است.

وزارت امور داخله، خواستار حوصله مندی و همکاری هموطنان با پولیس شده و گفته که در امر مهم و ملی نیروهای امنیتی خویش را یاری کنند.

افغانستان

امنیت چ

انتخابات

پولیس

داخله

کابل

موتر


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.