ورود هوای برفی و بارانی در سراسر کشور

۲۹ جدی ۱۳۹۸

ریاست هواشناسی می گوید که سیستم جدید بارشی از امشب در کشور آغاز و تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مودل های هواشناسی نشان می دهد که سیستم بارشی جدید از امشب با ورود هوای سرد ولایت های کشور را در بر می گیرد.

ریاست هواشناسی می گوید که «نظر به تحلیل نقشه های سیناپتیکی و مودل های هواشناسی، ورود سیستم جدید بارشی در کشور پیش بینی می گردد و تا ختم روز جمعه به شکل پراکنده ادامه خواهد داشت.»

به نقل ازمنبع، این سیستم بارشی باعث برفباری ها و بارندگی ها در سراسر کشور خواهد شد.

بر اساس معلومات ریاست هواشناسی، در ولایت های قندهار، هلمند، نیمروز و فراه بارندگی و در سایر ولایات کشور برفباری پیش بینی شده است.

افغانستان

باران

برف

سیستم هواشناسی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.