سرطان ۲۱, ۱۳۹۹

12924567_1005375059555248_568563044199679901_nشمار زیادی از ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی در یک تجمع اعتراضی خواهان عدم مداخله حکومت در ورزش و سیاسی نساختن ورزش شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این ورزشکاران قبل از ظهر امروز (9حمل) با تجمع در محوطه کمیته ملی المپیک، به سمت ارگ ریاست جمهوری حرکت کردند.

ظاهر اغبر، رئیس کمیته ملی المپیک در جمع این معترضین اظهار داشت که حکومت نباید بدون تحقیق در کار فدراسیون ها، باشگاه ها و اتحادیه های ورزشی دخالت کند.

به گفته وی، برای حکومت مشوره های غیرمنطقی و خارج از واقعیت داده شده و به همین دلیل، رئیس جمهور حکم داده است تا فعالیت باشگاه ها و اتحادیه های ورزشی به حالت تعلیق درآمده و روسای فدراسیون ها نیز توسط ریاست تربیت بدنی انتخاب شوند.

اغبر ضمن اینکه از معترضین خواست تا تمام مسایل امنیتی و نکات لازم در اعتراضات خود را در نظر بگیرند، اظهار داشت که این مظاهره برای جلوگیری از مداخله حکومت در ورزش گرفته شده است.

رئیس کمیته ملی المپیک اظهار داشت که سیاسی شدن ورزش به سود رشته های ورزشی نیست و مشکلات آنها در مسابقات بین المللی زیادتر می سازد.

در همین حال، اغبر از حکومت خواست تا در حکم تازه خود در مورد ورزش، تجدید نظر کند.

بر اساس اظهارات وی، افراد و اشخاصی در حکومت هستند که می خواهند ورزش را تباه کرده و با مشوره های نادرست به حکومت، مشکلات ورزشکاران را افزایش دهند.

این در حالی است که به تازه گی محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور با ذکر اینکه اتحادیه ها، فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی ادارات موازی در ورزش هستند، فعالیت این بخش ها را به تعلیق درآورده و خواهان تعیین روسای فدراسیون های ورزشی از سوی ریاست تربیت بدنی شد.

گفتنی است که در صورت ثبوت این رویکرد برای فدراسیون بین المللی فوتبال، افغانستان برای چهار سال از تمام فعالیت های ورزشی داخلی و بین المللی، محروم می شود.