وحشت جیش الاسلام از حملات هوایی روسیه در سوریه

HamMihan-2015990372981027241430080996.6647به گفته یکی از فرماندهان گروه تروریستی اجنادالشام، تروریستهای غوطه شرقی دمشق و در رأس آنها جیش الاسلام از بکار گیری سلاح های پیشرفته توسط جنگنده های روسیه ابراز نگرانی کرده و قصد دارند با پیشروی به داخل مناطق شهر دمشق، نوعی سپر برای یگان ها و نیروهای خود ایجاد نمایند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، گروه تروریستی جیش الاسلام با همکاری تعدادی از افسران جدا شده که در ماه های اخیر از سوی “زهران علوش” بکارگیری شده اند در حال طراحی و برنامه ریزی عملیاتی تحت عنوان “معرکه بزرگ دمشق” می باشند.

این در حالی است که بعضی از گروه ها وشخصیتهای معارض با عملیات دمشق مخالف بوده و معتقدند که این جنگ موجب تلفات انسانی و تخریب شهر خواهد شد و نتیجه ای در بر نخواهد داشت. این موضوع اختلافات گذشته در این مجموعه را دو چندان کرده است.