واگذاری مسئولیت حفظ و مراقبت میدان هوایی کابل به یک شرکت خصوصی

3 جولای 2017

قرارداد ارایه خدمات حفظ و مراقبت میدان هوایی بین المللی حامد کرزی ميان اداره مستقل هوانوردی ملکی و شرکت “هریرود” امروز یکشنبه در کابل به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، “محمود شاه حبیبی” رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی قرارداد ارایه خدمات حفظ و مراقبت میدان هوایی بین المللی حامد کرزی را با عبدالعزیز حکیمی رئیس شرکت ساختمانی هریرود امضا کرد.

این پروژه به مدت سه سال به ارزش 10 میلیون 499 هزار 600 افغانی به شرکت هریرود سپرده شد.

رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی هنگام امضای این قرارداد حفظ و مراقبت تمام تاسیسات هوانوردی ملکی کشور را مهم خوانده تاکید که این اداره از هیچ نوع سعی و تلاش در زمینه دریغ نخواهد کرد.

اداره مستقل هوانوردی ملکی به منظور ارایه خدمات حفظ و مراقبت میدان هوایی بین المللی حامد کرزی ، پروسه طی مراحل تدارکاتی پروژه حفظ و مراقبت این میدان را از طریق اداره محترم تدارکات ملی آغاز کرده بود که در پروسه داوطلبی پروژه مذکور به تعداد ۷ شرکت داوطلب اشتراک و آفرهای خویش را ارایه کردند.

بعد از پروسه ارزیابی آفر شرکت های اشتراک کننده در داوطلبی، شرکت ساختمانی هریرود تمام معیارهای شرطنامه اداره را تکمیل کرده و گزارش ارزیابی جهت منظوری به اداره محترم تدارکات ملی ارسال شد. در نتیجه کمیسیون محترم تدارکات ملی طی فیصله شماره (۱۸۷۴) مورخ ۲۹/۳/ ۱۳۹۶ خویش قرارداد مذکور را منظور کرد.

حامد کرزی

حفظ و مراقبت میدان هوایی

شرکت خصوصی

کابل

واگذاری


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.