سرطان ۲۴, ۱۳۹۹

واگذاری دند غوری، مشروعیت طالبان؟؟

Taliban-fighters-pose-with-weapons-in-an-undisclosed-location-in-Nangarhar-province-in-this-December-13-2010بعد از روی کار آمدن حکومت موقت تحت ریاست حامد کرزی و به نوعی عقب راندن طالبان از کشور، تصور بر این بود که شاید طالبان از بین رفته و افغانستان به سوی صلح روان است.

اما این گمان تنها بعد از مدتی از حکومت داری کرزی، جای خود را به شک و تردید داده و طالبان برای بار دیگر و این بار شاید قوی تر ظهور کرده و در نقاط مختلف کشور دست به ناامنی و جنگ با نیروهای امنیتی داخلی و خارجی زد.

این ظهور دوباره طالبان در طول ۱۴ سال اخیر با تصرف بخش هایی از کشور در مناطق مختلف از شمال تا جنوب و غرب و تا شرق ادامه یافت و در شماری موارد، تلفات زیادی نیز به طرفین در جریان درگیری ها، وارد شد.

طالبان و مخالفان مسلح دولت در سالهای اخیر بخش هایی از کشور را به تصرف درآورده و شماری از این بخشها همچنان در تصرف آنها است و پرچم سفیدشان برافراشته است.

اما تا حال کدام موضوعی برای به رسمیت شناختن رسمی تصرف این مناطق از سوی حکومت قبلی و وحدت ملی صورت نگرفته است و تلاش ها برای واپس گیری دوباره آن جریان دارد.

حالا، گزارش می رسد که در تازه ترین اقدام، منطقه دند غوری شهر پلخمری ولایت بغلان در یک تفاهم نامه، به طالبان واگذار شده و نیروهای امنیتی افغانستان اجازه دستگیری مجرمین و مخالفان دراین منطقه را ندارند.

فیروز الدین ایماق، معاون شورای ولایتی بغلان در گفتگو با خبرگزاری خاورمیانه اظهار داشت که این تفاهم نامه در جریان هفته روان از سوی هیئت دولتی امضا شده است.

به گفته وی، منطقه دند غوری در پنج ماه گذشته شاهد درگیری نیروهای امنیتی و طالبان بوده و هفته گذشته هیئت دولتی تحت ریاست وزیر سرحدات و قبایل به منطقه آمده و با مخالفان وارد گفتگو شدند.

ایماق اظهار داشت که نتیجه این گفتگوها، امضای تفاهم نامه ای بود که بر اساس آن، منطقه دند غوری به طالبان واگذار شده و از بیستم ماه سنبله، درگیریها در این منطقه متوقف شده است.

منبع که از این تفاهم نامه به عنوان تفاهم نامه «صلح» یاد می کند، می گوید که دند غوری در ناحیه پنجم شهر پلخمری بوده و در حدود سی کیلومتر مساحت دارد که راه مواصلاتی بین ولسوالی دهنه غوری و شهر پلخمری است.

بر اساس معلومات معاون شورای ولایتی بغلان، در این تفاهم نامه نظرات مردم و شورای ولایتی گرفته شده؛ اما بدون توجه به این نظرات، هیئت مرکزی تصمیم به تفاهم نامه گرفته است.

از سوی دیگر، وحید مژده، آگاه امور سیاسی در گفتگو با خاورمیانه اظهار داشت که در صورت امضای این تفاهم نامه، نشان دهنده آن است که دولت با مشکلات زیاد دست به گریبان است.

به گفته وی، علت اساسی این تفاهم نامه شاید این باشد که طالبان به پلخمری دسترسی پیدا نکنند و شاهراه بلخ را مسدود نکنند و طالبان در دند غوری نگه داشته شوند.

مژده به تفاهم نامه نیروهای انگلستان و طالبان در موسی قلعه اشاره کرده و تصریح کرد که تفاهم نامه دند غوری نیز به مانند آن تفاهم نامه است که طالبان به دیگر مناطق تعرض نکنند.

مشروعیت دادن به طالبان؟؟

اما آیا واگذاری رسمی یک منطقه به طالبان و مخالفان مسلح، نمی تواند دلیلی بر مشروعیت دادن به آنها باشد؟

فیروزالدین ایماق، معاون شورای ولایتی بغلان به خاورمیانه گفت :«صراحتاً می گویم که این کار، مشروعیت دادن و به رسمیت شناختن طالبان است.»

به باور وی، تفاهم نامه صلح دند غوری به امضای رئیس هیئت مرکزی، والی و رئیس امنیت ملی بغلان صورت گرفته و به طالبان مشروعیت داده و فعالیت های آنها در این منطقه را به رسمیت شناخته است.

از سوی دیگر، وحید مژده نیز این کار را نوعی مشروعیت دادن به طالبان می داند و می گوید که طالبان در این اواخر تحرک زیاد داشته و حضور در زندان غزنی و رهایی افرادشان از این زندان، نشان از تحرکات تازه آنها دارد.

وی با اشاره به کمبود نیروهای امنیتی می گوید که شاید منطقه دند غوری روی کدام مصلحتی به طالبان واگذار شده باشد و شاید دلیل عمده آن نیز کمبود نیرو در این منطقه بوده باشد.

در این رابطه تلاش زیاد صورت گرفت تا نظر مسوولان امنیتی بغلان و مقام های حکومت از جمله ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه گرفته شود، اما با تلاش فراوان هرکدام از مسوولان از پاسخ دادن نسبت به این موضوع، امتناع کرده و یا خود را مصروف جلسه عنوان کردند و شماری نیز گفتند که این موضوع در صلاحیت آنها نیست.