واکنش عبدالرب رسول سیاف در مورد نتایج انتخابات

۱۵ سنبله ۱۳۹۳

عبدالرب رسول سیاف، از نامزدان پیشین ریاست جمهوری می گوید ما با وجود صدها حرف وگفتنی که درمورد چگونگی برگزاری انتخابات وشفافیت آن داشتیم وداریم، خواهان راه حل معقول سیاسی هستیم.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای سیاف با نشر اعلامیه ای گفت: ما  بخاطر مصالح علیای کشور طرفدار آن بودیم وهستیم تا روی چارچوب نظام آینده، توافق صورت گرفته وبرای جلو گیری از رفتن کشور به بحران یک راه حل معقول سیاسی پیدا شود.

وی تاکید کرد، فعلا هم به همین نظر هستیم و برای تحقق آن کوشش هم میکنیم، اما چیزی را که من دراین مقطع حساسی ازتاریخ کشور عزیزما میخواهم بگویم این است، که آنانیکه براعلان نتایج انتخابات قبل از رسیدن به حل سیاسی تاکید میدارند،این تاکید شان، فتنه خوابیده را بیدار خواهد نمود.

وی فزوده است که این امر باعث بردن کشور به سوی نا امنی وبی ثباتی خواهد شد، در این صورت مهار کردن مشکلات نوپیدا، کار بس دشوار واز توان همگی بیرون خواهد بود و ازطرف دیگر بعد ازاین قطب بندی هاییکه متاسفانه درنتیجه انتخابات به میان آمد، ایجاد حکومت یک جانبه بدرد ملت نمیخورد، ومانند مرغی که یک بال داشته باشد قطعا توان تحرک و پرواز را نخواهد داشت،چه رسد به اینکه به خدمت مردم بپردازد.

این نامزد انتخابات ریاست گفته از این رو خواهش اکید من این است که باحوصله مندی خاص و بافکر دقیق، بخاطر مصالح علیای کشور، توافق سیاسی را ایجاد واعلان نموده بعدا درمورد چگونگی اعلان نتایج انتخابات تصمیم بگیرند، دیر رسیدن بهتر از نرسیدن است.

این حالیست که کمیسیون مستقل انتخابات اعلاکرده است که نتایج نهایی انتخابات دور دوم افغانستان تا ده روز دیگر اعلام خواهد شد.

 

افانستان

انتخابات

بحران

سیاف


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.