واکنش شورای عالی صلح به تشکیل بورد عالی مشورتی صلح

۲۱ قوس ۱۳۹۷

شورای عالی صلح تشکیل بورد عالی مشورتی صلح را ناقص خوانده مدعی اند که اشتراک زنان در آن نادیده گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، حبیبه سرابی، معاون شورای عالی صلح در نشست ملی پیرامون «زنان در روند صلح» گفت که حضور زنان در تشکیل بورد مشورتی صلح نادیده گرفته شده و ناقص است.

او افزود که در فهرست 30 نفره بورد عالی مشورتی صلح تنها 2 زن آن هم به احترام خانواده های شان حضور دارند که یک ترکیب ناعادلانه است.

بانو سرابی تصریح کرد که تمام نمایندگان احزاب سیاسی، رهبران جهادی، متنفذین قومی حضور دارند و جایگاه زنان در این ترکیب نادیده گرفته شده است.

این در حالی است که بر مبنای فرمان رئیس جمهور و به منظور ایجاد تفاهم ملی برای تامین صلح پایدار در کشور از طریق مشوره و بحث با نخبگان و بزرگان جهادی، سیاسی و اجتماعی و اقشار مختلف جامعه، «بورد عالی مشورتی صلح» ایجاد شد.

افغانستان

زنان

شورای عالی صلح

صلح


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.