واکنش حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در باره پروژه توتاپ

۱۳ ثور ۱۳۹۵

6357شورای اجرائیه حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری الحاج استاد محمد محقق با نشر بیانیه ای در ارتباط به تصمیم دولت مبنی بر تغییر مسیر پروژه توتاپ از بامیان به سالنگ واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مسیر عبور پروژه توتاپ یا انتقال لین برق 500 کیلو ولت از ولایت بامیان بود اما اعضای کابینه در جلسه مورخ 11/2/1395 خود، مسیر انتقال لین برق را از بامیان به سالنگ تغییر داده است.

با این حال حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در ارتباط به تصمیم کابینه حکومت وحدت ملی افغانستان در مورد تغییر مسیر پروژه “توتاپ” واکنش نشان داده از حکومت خواسته به تصمیم خود تجدید نظر نماید.

در بیانیه آمده است که پروژه انتقال برق 500 کیلو ولت ترکمنستان به افغانستان (توتاپ) که از سال 2006 به بعد مورد بحث بوده در سال 2013 بدون تعیین مسیر انتقال در کابینه آقای کرزی نهایی گردیده بود اما با تاسف که این پروژه از آغاز اشکالات تخنیکی و فنی زیادی داشته است.

شرکت آلمانی فیشنر که ماستر پلان 20 ساله برق کشور را تهیه نموده، در آن زمان هردو مسیر سالنگ و بامیان را بررسی کرده، مسیر بامیان را به دلایل فنی، اقتصادی و امنیتی توصیه کرده بود. اما این توصیه با مخالفت وزارت انرژی و آب و شرکت برشنا روبرو شد؛ لذا در سال 2013 هیئتی از این دو نهاد به اشتوتکارت آلمان رفته پیشنهاد مطالعه جدیدی را به موسسه فیشنر دادند که مسیر سالنگ برای انتقال این پروژه انتخاب شود.

در بیانیه گفته شده که طی سال 1394 موضوع انتقال برق 500 کیلوولت از مسیر بامیان به شدت از سوی نمایندگان مردم، مقامات عالی رتبه حکومت وحدت ملی دنبال گردید. ولی با تاسف، شرکت برشنا با وجود مخالفت های زیاد داوطلبی این پروژه را برگزار و جهت عقد قرارداد به کمیسیون ملی تدارکات فرستاد که بدلیل وجود مخالفت های زیاد و همچنین به دلیل اینکه متاسفانه در ماسترپلان برق افغانستان بخش وسیعی از مناطق کشور تا سال 2032 نادیده گرفته شده است و همچنین به دلایل فنی دیگری که وجود داشت، قرارداد پروژه توتاپ از مسیر سالنگ به تاخیر افتاد.

طی یک سال گذشته رای زنی و مشوره با اقشار مختلف مردم و نهادهای مربوط در دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری و معاونت دوم ریاست اجراییه جریان داشته است.
در تمام جلسات و مشوره هایی که با بزرگان، نمایندگان مردم در مجلس شورای ملی، نهادهای مدنی و اقشار مختلف مردم و گروپ های تخنیکی صورت گرفته است، همگی خواهان انتقال برق ترکمنستان از مسیر بامیان بوده اند.

در ادامه بیانیه آمده ست که در جلسه مورخ 11/2/1395 کابینه، مسیر انتقال لین برق500 کیلو ولت (پروژه توتاپ) را از مسیر سالنگ تصویب کرد.

این موضوع مایه تأسف است و سبب نارضایتی و ناامیدی عمومی در بین مردم افغانستان شده است. همانگونه که مردم مسلمان افغانستان در جریان است، کمپنی معتبر فیشنر جرمنی (که ماستر پلان انرژی در سراسر افغانستان را تهیه نموده است) به دنبال سروی همه جانبۀ که در مورد مسیر این پروژه انجام داده بود، مناسب ترین مسیر انتقال برق پروژه توتاپ را “بامیان” دانسته است.

حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان با عنایت به سروی ها و بررسی های انجام شده، با توجه به اصل انکشاف متوازن و به تأسی از خواست برحق و عادلانه مردم، از کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان مجدانه تقاضا مند است که این پروژه را بر اساس سروی اولیه آن که توسط کمپنی فیشنر جرمنی انجام شده است، از مسیر بامیان تطبیق نمایند.

بدیهی است که در صورت بی اعتنایی به خواست عمومی، مطالعات فنی و بررسی همه جانبه کارشناسان، مسئولیت هر نوع واکنشِ احتمالی بعدی به عهدۀ مراجعی خواهد بود که بی اعتنا به مصالح عمومی و پالیسی های ملی اقدامات نسجیده و ناعادلانه انجام می دهند.

شورای اجرائیه حزب وحدت اسلامی افغانستان از کابینه حکومت و حدت ملی، شخص رئیس جمهور دکتر محمد اشرف غنی و رئیس اجرائیه دکتر عبدالله عبدالله خواسته است که با درک حساسیت موضوع و مصالح علیای ملی و تأمین عدالت اجتماعی و به منظور تحکیم هرچه بیشتر وحدت و همبستگی مردم افغانستان، در این مصوبه تجدید نظر کرده با توجه به نظر کارشناسی شرکت فیشنر (تهیه کننده ماستر پلان انرژی در سراسر کشور)، با تدبیر و عقلانیت سیاسی از ایجاد ناریاضتی عمومی جلوگیری نماید.

حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان
شورای اجرائیه
13 ثور 1395 کابل

افغانستان

بامیان

پروژه توتاپ

جلسه

حزب وحدت اسلامی

سالنگ

کابینه

محقق


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed