اسد ۲۲, ۱۳۹۹

واکنش تند مجلس سنا، به تشکیل کمسیون اصلاح انتخاباتی

۴۳۱نمایندگان مجلس سنای افغانستان به انتقاد از حکومت وحدت ملی میگویند تشکیل کمسیون اصلاح انتخاباتی غیر قانونی است.

431نمایندگان مجلس سنای افغانستان به انتقاد از حکومت وحدت ملی میگویند تشکیل کمسیون اصلاح انتخاباتی غیر قانونی است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، فضل الهادی مسلمیار رییس مجلس سنا گفت: کمیسیون اصلاحات یک کمیسیون غیر قانونی است زیرا نظام فعلی متعهد به برگزاری انتخابات نیست.

وی افزود: تا زمانی که دولت زمان برگزاری انتخابات پارلمانی را مشخص نکند تصمیم های پارلمان مورد قبول نخواهد بود.

با وجود گذشتن یک ماه از پایان کار پارلمان افغانستان، هنوز زمان انتخابات بعدی مشخص نشده است. قابل ذکر است که پس از کشمکش های فراوان، چند روز پیش دولت وحدت ملی کمسیون اصلاح انتخابات را تاسیس کرد.