والی کندز هشدار می‌دهد که با غاصبان زمین، قانونی اقدام میشود

۲۲ ثور ۱۳۹۵

003والی کندز به تازه‌گی کمیسیونی را برای استرداد زمین های غصب شده و جلوگیری از ادامه غصب زمین های دولتی ایجاد کرد و در نخستین روز کار کمیسیون خودش نیز برای تخریب آبادی های غیر قانونی به ولسوالی علی آباد رفت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اسدالله عمرخیل والی کندز هشدار می‌دهد که در برابر غاصبان زمین همانگونه مبارزه می کند که در میدان نبرد در برابر دشمن جریان دارد.

والی می گوید: «در مقابل غاصبان، مانندی که در مقابل دشمن مبارزه میشه با آنها هم همین قسم مبارزه جریان خواهد داشت، منتها این مبارزه مسالمت آمیز خواهد بود، جنگ همرایشان نمی کنیم، قناعت شان میتیم در چوکات قانون، کسی که سرکشی میکنه، با خود شان سرکشی می کنند، کسی که در برابر قانون می ایستد با وی برخورد قانونی صورت می گیرد.«

عمر خیل میگوید هرچند در کندز نسبت به دیگر ولایت ها میزان غصب زمین کمتر است اما همین مقدار هم برایش قابل تحمل نیست و به هر قیمتی که باشد زمین های دولت را از چنگ غاصبین برون می آورد.

والی گفت: «در علی آباد ما سه شهرک داشتیم، یکی آن برای مردم ملکی، یک شهرک برای معلمین بود و یک شهرک برای مهاجرین، در نظر داشتیم تا پس از تکمیل شدن خدمات عامه در این شهرک ها آنرا به گونه قانونی و اصولی توزیع کنیم«

والی کندز می افزاید زمین های دولتی بیشتر به گونه غیر قانونی از سوی زورمندانی غصب شده است که از سوی گروه های خاص حمایت می گردد، اما او اطمنان میدهد که هیچ کس فراتر از قانون نخواهد بود.

زمین،

شهرک،

غصب،

قانونی،

کمیسیونی ،

والی کندز،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed