والی کابل کیست؟

8 فوریه 2017

این سوالی است که تمام پایتخت نشینان از خود و یا هم دیگران می پرسند.

کابل به عنوان پایتخت افغانستان و از جمله کلان شهرهای کشور است که تمام ادارات درجه اول دولتی و خصوصی در آن موقعیت دارد و این ادارات نیز توسط فرد اولش رهبری می شود.

در این شهر، ارگ ریاست جمهوری که شخص اول حکومت در آن است نیز موقعیت دارد و تمام مشکلات شهر در صورتی که رئیس جمهور آنها را ببیند، نیز برای وی قابل مشاهده است.

شهرداری کابل به عنوان شهرداری پایتخت یکی از مهم ترین ارگان های دولتی است که وظیفه اساسی رسیده گی به مشکلات مردم در زمینه مسکن، تردد، مکان های تفریحی و دیگر سهولت ها را فراهم می کند.

هرچند که ادارات درجه اول به ویژه شهرداری کابل به دلیل مشکلات عمده از جمله فساد در بخش های مختلف آن، تا هنوز نتوانسته اند شرایط اصولی شهرنشینی در پایتخت را فراهم کنند؛ اما بودن آنها باعث شده تا والی کابل به یک فرد بیکاره تبدیل شود.

مردم هر مشکلی که داشته باشند را به دلیل حضور ادارات درجه اول، در همین ادارت حل و فصل میکنند و اگر کدام مهمان عالی رتبه هم وارد کابل شود، مقام های عالی رتبه تر از والی وظیفه دارند که از این مهمان استقبال کنند.

تنها کار والی کابل برمی گردد به نشست ها و برنامه های تشریفاتی که کارهای عملی تصمیمات آن نیز مربوط به ادارات درجه اول (وزارت خانه ها و ریاست ها) می شود.

مقام ولایت کابل یک صفحه فیس بوک دارد که تنها 8062 نفر آن را لایک کرده و در این صفحه نیز تنها عکس هایی از نشست های والی کابل (که در حال حاضر حامد اکرم است) نشر می شود و توضیحاتی نیز در مورد آن ارائه شده است.

یکی از نمونه پست های این صفحه، اعلام روز رخصتی عمومی یکشنبه (17دلو) است که به نقل از وزارت کار و امور اجتماعی به نشر رسیده است.

پروژه های کابل نیز توسط وزیر، معین و یا رئیسان وزارت خانه ها افتتاح، بهره برداری و یا تهداب گذاری می شوند و والی کابل در این موارد نیز نقش سمبولیک دارد.

به هر صورت شهروندان کابل نیز به دلیل اینکه کارشان به ولایت وابسته نیست و باید مشکلات شان را در ادارات درجه اول حل کنند، حتی نامی از والی کابل نمی دانند و برایشان شخص والی کابل معرفی نیست.

بازیکنان فوتبال خارجی خیلی بیشتر از والی کابل در نزد جوانان و پایتخت نشینان مطرح هستند که هر کدام به نام؛ این بازیکنان را یاد می کنند؛ اما از والی کابل هیچ معلوماتی ندارند.

این بست تنها برای حضور تشریفاتی شخصی در نظر گرفته شده که بدون حاضری و مسوولیت، بخشی از بودجه را نصیب شود و کارهای عملی توسط دیگران انجام شود.

برای پایتختی که هیچ کدام از ابزار شهرنشینی به صورت کامل در آن جا نگرفته و یا هم نواقصی دارد؛ حضور شخصی به نام «والی» شاید تنها مصرف بودجه باشد.

ولایت کابل در زون مرکزی موقعیت دارد که دارای ۹۳۹ قریه و ۱۴ ولسوالی است و شامل ۲۱ ناحیه شهرداری می شود.

 

بیکار

پایتخت

والی کابل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.