والی نام نهاد شورشیان طالب برای هلمند کشته شد

0,,17062322_303,00در نتیجه عملیات نیروهای ویژه امنیتی در ولایت هلمند، والی نام نهاد شورشیان طالب برای این ولایت همراه با دو تن از فرمانده هانش کشته شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله در صفحه توئیتر خود نگاشته است که والی نام نهاد شورشیان برای ولایت هلمند، مزمل نام داشته است.

صدیقی هرچند از زمان و مکان دقیق کشته شدن والی نام نهاد شورشیان طالب برای هلمند معلومات ارائه نکرده است؛ اما آورده است که مزمل همراه با دو تن از فرمانده هانش به نام های قاری فدامحمد و مولوی حمید کشته شده است.

شورشیان طالب تا حال در این رابطه اظهار نظر نکرده اند.