والی جدید فراه تعیین شد

۱۹ میزان ۱۳۹۷

محمد شعیب ثابت به جای عبدالبصیر سالنگی به سمت والی جدید ولایت فراه گماشته شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اداره ارگان های محلی با نشر خبرنامه ای گفته است که محمد شعیب ثابت به اساس حکم رییس جمهور به حیث والی جدید فراه تعیین شده است.

ثابت در رشته حقوق علوم سیاسی تحصیل کرده و تاکنون در چند ولايات کشور تجربه کاری داشته است.

اداره ارگان های محلی از کار کردها، حکومتداری خوب، تحکیم ثبات و هماهنگی بیشتر در روابط حکومت با مردم از عبدالبصیر سالنگی، والی برکنار شده فراه قدردانی کرده است.

این در حالی است که در زمان فعالیت سالنگی؛ شهر فراه تا آستانه سقوط به دست طالبان مسلح پیش رفته بود.

ثابت

سالنگی

فراه

والی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.