والی جدید فراه: تامین امنیت از اولویت های کاری ام است

محمد عمر شیرزاد والی جدید فراه به باشندگان این ولایت وعده داده که برقراری  امنیت را در صدر اولویت های کاری اش در ولایت فراه قرار داده است.

به گزارش خبرگزای خاورمیانه، آقای شیرزاد در مراسم آغاز بکارش به عنوان والی جدید فراه تاکید کرد که با فساد اداری مبارزهء جدی خواهد کرد.

وی گفت: تامین امنیت در اولویت کاری اش قرار دارد، او همچنان علاوه کرد: مردم فراه بخاطر ناامنی ها زیاد رنج دیده اند، تلاش های ما در جهت مبارزه با فساد اداری نیز ادامه خواهد داشت.

محمد عمر شیرزاد بنابر پیشنهاد ادارهء مستقل ارگان های محلی از سوی رییس جمهور کرزی به عنوان والی فراه به کار گماشته شده است.

پیش از این محمد اکرم خپلواک برای یکسال والی فراه بود، در همین حال شماری از باشندگان فراه می گویند، که محمد اکرم خپلواک نیز وعده های مشابه داده بود، اما به گفتهء ها و تعهدات اش عمل نکرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.