والی جدید بغلان در میان موجی از اعتراضات معرفی شد

۱۸ حوت ۱۳۹۵

عبدالحی نعمتی والی جدیدالتقرر بغلان، امروز چهارشنبه (18 حوت) با حضورداشت ده ها تن از باشندگان ولایت بغلان طی محفلی از سوی نماینده اداره مستقل ارگانهای محلی، به سمت والی این ولایت معرفی و به کارش آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این مراسم در حالی برگزارشد که شماری از باشندگان ولایت در یک گردهمایی اعتراضی در شهر پلخمری مرکز این ولایت، با انتقاد از معرفی شدن آقای نعمتی بحیث والی این ولایت خواستار برکناری وی از این پُست شدند.

معترضان مدعی اند که والی تازه معرفی شده این ولایت کهن سال است و رهبری این ولایت که در شرایط حساس امنیتی قرار دارد، از توان وی بیرون است.

والی جدیدالتقرر بغلان در محفل معرفی اش، تأکید بر مبارزه علیه فساد اداری درین ولایت نموده و وعده سپرد که انکشاف متوازن را در سطح این ولایت مدنظر می گیرد.

عبدالحی نعمتی والی بغلان باشنده گان این ولایت را به همپارچه گی دعوت کرد و وعده سپرد که در همکاری و مشوره بزرگان قومی روی حل چالش های اجتماعی و امنیتی درین ولایت اقدام می کند.

از سوی هم معترضانی که خواستار معرفی نشدن آقای نعمتی هستند با پخش قطعنامۀ خواستار برکناری زودهنگام وی از سمتش شدند.

آنان هشدار می دهند که اگر حکومت به این خواست آنان توجه و یک شخص “کار فهم و توانمند” را بحیت والی معرفی نکند اعتراضات شان را درین پیوند گسترده می سازند.

آنان از نماینده مذاکره کننده حکومت که در میان شان حضور داشت خواستند که خواست آنان را به رهبران حکومت وحدت ملی برساند.

احمدشان بختیار یکی ازین معترضان با متهم ساختن برخی مقام های پیشین محلی این ولایت به بی کفایتی گفت که حکومت نباید بیشتر ازین بغلان را “آزمایشگاه والی ها” بسازد.

از سوی هم تورن جنرال شعورگل نماینده وزارت دفاع در رأس کل قوای امنیتی در بغلان که با این معترضان مذاکره می کرد، وعده سپرد که به زودترین فرصت نگرانی آنان را درین قبال بر طرف می سازد.

عبدالحی نعمتی والی جدید التقرر ولایت بغلان پیش ازین در سِمت های والی فراه، معاونیت ولایت و مشاوریت ریس جمهور غنی کار کرده است که امروز چهارشنبه بجای عبدالستار بارز رسماً بحیث والی ولایت بغلان کارش را آغاز کرد.

با وجود اعتراضات

معرفی شد

نعمتی

والی جدید بغلان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.