والیان جدید پنج ولایت افغانستان تعیین شدند

۱۶ جوزا ۱۳۹۴

محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان با صدور حکمی والیان پنج ولایت کشور را تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ولایت پنجشیر، دایکندی، سمنگان و کاپیسا از جمله ولایاتی بود که نزدیک یک سال از سوی سرپرست اداره می شد.

رییس جمهور غنی با صدور حکمی والیان جدید برای پنجشیر، دایکندی، سمنگان و کاپیسا را تعیین کرد.

براساس این حمک، محمد عارف سروری به حیث والی پنجشیر، معصومه مرادی به حیث والی دایکندی، محمد هاشم زارع به حیث والی سمنگان و سید محمد خالد به حیث والی کاپیسا تعیین شده اند.

پنجشیر

دایکندی

سمنگان

غنی

کا

کاپیسا

والی ها


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed