والیان جدید پنج ولایت افغانستان تعیین شدند

6 ژوئن 2015

محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان با صدور حکمی والیان پنج ولایت کشور را تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ولایت پنجشیر، دایکندی، سمنگان و کاپیسا از جمله ولایاتی بود که نزدیک یک سال از سوی سرپرست اداره می شد.

رییس جمهور غنی با صدور حکمی والیان جدید برای پنجشیر، دایکندی، سمنگان و کاپیسا را تعیین کرد.

براساس این حمک، محمد عارف سروری به حیث والی پنجشیر، معصومه مرادی به حیث والی دایکندی، محمد هاشم زارع به حیث والی سمنگان و سید محمد خالد به حیث والی کاپیسا تعیین شده اند.

پنجشیر

دایکندی

سمنگان

غنی

کا

کاپیسا

والی ها


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed