واكنش خبرنگاران هرات به اظهارات سخنگوي وزارت دفاع

۱۰ عقرب ۱۳۹۲

به دنبال اظهارات اخير جنرال ظاهرعظيمي سخنگوي وزارت دفاع کشور، شماري ازخبرنگاران در هرات، به گفته هاي وي واكنش تند نشان داده و عملكرد وی را درتضاد با آزادی بيان و قانون رسانه هاي همگاني ميدانند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقاي عظيمي ازتمامي سخنگويان واليان  كشورخواسته است تا از ارائه معلومات درمورد کشتار نيروهاي امنيتي افغان به رسانه ها خود داري نمايند.

همایون نظری خبرنگار و نماینده ی کمیته ی مصونیت خبرنگاران در غرب افغانستان، درواكنش به خواسته اخير سخنگوي وزرات دفاع مبني برعدم ارائه معلومات درمورد نيروهاي امنيتي افغان ازطريق سخنگويان والي ها ، اين عمل را درتضاد با آزادي بيان و قانون رسانه هاي همگاني كشور ميداند.

 وی میگوید: با وجود اينكه مسئولان مطبوعاتي نيروهاي امنيتي افغان اكثرا” ازدادن معلومات بموقع ودرست به خبرنگاران سربازميزنند، محدود ساختن سخنگويان واليان ميتواند مشكلات فراواني را براي خبرنگاران ايجاد نمايد.

نظری ازمقامهاي وزارت دفاع افغانستان ميخواهد بجاي اين ابرازنظر ها به فكر گسترش فعاليت ها وهمكاري دفاتر مطبوعاتي شان درولايات با خبرنگاران باشند.

از سویی دیگر نذیر ایوبی از دولت میخواهد تا به زودترين فرصت سرنوشت قانون حق دسترسي به معلومات را نهايي نمايد.

وی معتقد است درصورت به اجرا گذاشته شدن قانون حق دسترسي به معلومات ، ديگر هيچ نهاد دولتي نخواهند توانست مانع دسترسي خبرنگاران به معلومات شوند.

درحال جنرال ظاهرعظيمي سخنگوي وزارت دفاع ازسخنگويان واليان خواست تا ازارائه معلومات به رسانه ها خودداري نمايند كه به گفته برخی از خبرنگاران درهرات ، آنان درحال حاضر بيش از 90 درصد معلومات پيرامون فعاليت هاي و تلفات نيروهاي امنيتي افغان ، ازمنابع غيرنظامي و يا مردم بدست مياورند.

خبرنگاران

ظاهر عظمی

عدم

معلومات

هرات

والی ها


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.