واقعیت های موجود بین پولیس و مردم از زبان رئیس جمهور

G13A0110

رئیس جمهور به این واقعیت اشاره می کند که توقع های مردم از پولیس تا حال برآورده نشده و کار زیادی لازم است تا مردم، پولیس را محافظ خود بدانند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمد اشرف غنی، رئیس جمهور اسلامی افغانستان شام دیروز با پیا شترینوال، رئیس ماموریت پولیس اتحادیه اروپا دیدار کرد.

در خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری آمده است که در این دیدار، بانو شترینوال در مورد چگونگی ماموریت پولیس اتحادیه اروپا تا ختم سال ۲۰۱۶ میلادی معلومات ارائه کرده است.

در عین حال، رئیس جمهور غنی اظهار داشت که در عملکرد پولیس ملی بهبود آمده؛ اما هنوزهم توقع مردم از پولیس و کارکردهای آن برآورده نشده است.

به گفته وی، برای اینکه مردم پولیس را واقعاً محافظ خویش بدانند باید کارهای بیشتر و اساسی تر انجام شود.

رئیس جمهور با اشاره به اقدامات رضاکارانه مردم در محلات و در ترکیب شوراهای مردمی ابراز امیدواری کرد که از طریق این شوراها میکانیزمی ایجاد شود که به صورت دو جانبه میان پولیس و مردم اعتماد بیشتر به دست آید.

این در حالی است که هنوزهم رفتار پولیس با مردم در بسیاری موارد ناخوشایند بوده و مردم کشور از پولیس می هراسند.