هیچ شخصی حق استفاده از سلاح نیمه ثقیل را ندارد

۲۲ جدی ۱۳۹۷

وزارت امور داخله در تازه ترین هشدار اعلام کرده است که هیچ شخص غیردولتی خارج از نهادهای قوای مسلح، حق استفاده از سلاح نیمه ثقیل را در موتر و منزلش ندارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این هشدارنامه که امروز (22جدی) از سوی وزارت امور داخله نشر شده؛ آمده است که هیچ شخص غیر دولتی حق انتقال محافظین در بادی های موتر را نیز ندارد.

در هشدارنامه آمده است «با جدیت و وضاحت ابلاغ می گردد که اشخاص غیر دولتی خارج از قوای مسلح (وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی) حق ندارند محافظین خویش را در بادی موترهای پیکپ، دادسن، رنجر و یا هم نوع آن انتقال دهند.

وزارت داخله همچنین گفته است که افراد و شخصیت های خارج از ارگان های دفاعی و امنیتی، برای محافظت و بدرقه حق استفاده از اسلحه نیمه ثقیل مانند راکت، پیکا و دهشکه را بالای موتر و در منازل خویش ندارند.

این وزارت تاکید کرده است که پولیس ملی به خاطر تامین امنیت روانی و عینی برای مردم افغانستان، خود را مکلف به اجرای این مأمول میداند.

بر اساس معلومات وزارت داخله، در این روزها شمار زیادی از شهروندان کشور خواستار اجرای چنین قیودات معقول و مشروع شده اند.

این وزارت به صراحت تاکید کرده است که «پولیس صلاحیت دستگیری و حق فیر را دارد.»

هشدارنامه تازه وزارت امور داخله در حالی به نشر می رسد که پیش از این نیز چندین مورد مشابه از سوی این وزارت به نشر رسیده و بر تامین امنیت تاکید شده است.

امنیت

پولیس

هشدار

وزارت داخله


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.