هیچ راهی برای گفتگو با اجیران خارجی وجود ندارد

غنی پارلمانمحمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان در نشست فوق العاده شورای ملی گفت که هیچ راهی برای گفتگو با اجیران خارجی وجود ندارد و القاعده، داعش و برخی از شورشیان طالب که آدم می کشند دشمنان مردم افغانستان هستند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای غنی امروز در شورای ملی سخنرانی کرد و او گفت: هیچ راهی برای گفتگو با اجیران خارجی وجود ندارد اما کسانی که اصول کشور را می پذیرند می‏توانند وارد گفتگو شوند.

او خاطر نشان کرد که گروه های مسلح غیر مسئول با اردوی کشور مقابل اند و به مردم اطمینان داد که در مقابل کسانی که خون سربازان و مردم را می ریزانند با قاطعیت برخورد و هیچ تردیدی در مجازات شان نکند.

رئیس جمهور ادامه داد که دولت جمهوری اسلامی افغانستان متعهد است تا فیصله های محاکم و نظام عدلی–قضایی را به شمول اعدام، با قاطعیت و با اراده استوار اجرا نماید.

آقای غنی خاطر نشان کرد که اجراآت قاطعانه ما یک پیام واضح دارد: دست عدالت ما دراز و نیرومند است و به همه جنایتکاران و تروریستان میرسد. البته واضح است که قاطعیت ما در عدالت همراه با رعایت قانون اساسی ما، تعهدات حقوق بشری ما و سیاست عدالتخواهانه ماست.

او برای اولین بار مخالفین مسلح را “یاغیان و محاربان” خواند و تاکید کرد که دشمنان علم و دانش حق ندارند که به خود طالب بگویند، بلکه آنان “یاغیان و محاربان” اند.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد که دروازه گفتگو را با آنعده طالبان که طرفدار گفتگو اند تا کنون باز گذاشته ولی این فرصت همیشگی نخواهد بود.

رئیس جمهور همچنان یادآور شد که در سال گذشته ما از هیچ تلاشی برای پایان دادن به خشونت ها به گونه مسالمت آمیز دریغ نکردیم و در حین حال از مردم نیز در مقابل جنگ اعلام نا شده بدون هیچگونه فوت وقت دفاع کردیم.

وی مردم را به اتحاد فراخوانده افزود: تاریخ شاهد است که هر گاه ما توانستیم اتحاد خود را حفظ کنیم، قدرتمندترین اردوهای جنگی جهان نیز در برابر ما به زانو در آمده اند.

او همچنان با بیان اینکه مناسبات ما با پاکستان بر اساس حقوق و وجایت دو کشور تعیین می شود؛ خاطر نشان کرد که اگر پاکستان در سیاست های مداخله گرانه خود تغییر نیاورد، با اقدامات جدی دیپلوماتیک متوصل خواهیم شد.

وی گفت: ما از پاکستان برای حاضر ساختن طالبان به میز مذاکره کمک نخواهیم خواست و  توقع ما از کشور همسایۀ ما پاکستان همصدا با  جهان این است که در مورد مقابله با افراط گرایی و تروریسم از منطق تروریست خوب و تروریست بد عبور کند و به عنوان یک دولت مسئول عمل نماید.

او از قضات و سارنوال های کشور خواست تا در برابر عاملان جرم های سازمان یافته و مفسدان با جدیت کار کنند.