هیچ تحریمی از سوی جنرال دوستم مطرح نیست

dostum-N-P-2مسوولان جنبش ملی افغانستان می گویند که معاون اول رئیس جمهور، هیچ تصمیمی برای تحریم نشست های حکومت را ندارد؛ اما موج انتقادات مردمش را به همراه دارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این چند روز اخیر گزارش ها در رسانه های مختلف کشور حاکی از آن است که گویا جنرال دوستم، معاون اول رئیس جمهور، نشست های حکومت را تحریم کرده و دیگر در این نشست ها حاضر نمی شود.

در همین رابطه به نقل از سلطان فیضی، مشاور مطبوعاتی جنرال دوستم آمده است که معاون اول ریاست جمهوری، نشست های رسمی حکومت را به دلیل بی توجهی حکومت به پیشنهادهای امنیتی اش، تحریم کرده است.

در همین حال، بشیر احمد ته ینج، سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان در گفتگو با خبرگزاری خاورمیانه این گفته را رد کرده و نشر آن را با «تحریف» عنوان داشت.

به گفته وی، این درست است که به دلیل شماری از مشکلات از جمله عدم توجه لازم به خواست های مردم و هواداران جنرال دوستم، «دل رنجی» هایی برای معاون اول پیش آمده؛ اما هیچ وقت موضوع تحریم نشست های حکومت درمیان نبوده است.

ته ینج تصریح کرد :«ما خودمان تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی بودیم و جنرال صاحب هم یکی از ستون های اصلی آن بوده و است؛ چطور می توان برای تحریم و ایجاد مشکلات برای آن اقدام کرد.»

با این حال، نماینده مردم فاریاب در مجلس نماینده گان از اعتراضات هواداران جنرال دوستم یاد کرده و می گوید که با تمام این مشکلات، معاون اول رئیس جمهور همیشه انتقادات و اعتراضات مردم و هوادارانش را شنیده و همراه دارد.

وی می گوید که حکومت نیز وعده داده است تا از عدم توجه به خواست های هواداران جنرال دوستم دست برداشته و به این خواست ها نیز جواب مثبت بدهند.

اما ته ینج معتقد است که عدم توجه حکومت به خواست های جنرال دوستم و هوادارانش باعث ضربه شدید و جدی به پیکره حکومت خواهد شد.

با این حال، جنرال دوستم در بسیاری از نشست های حکومت حضور ندارد و این امر نگرانی و گمانه زنی های تحریم نشست ها از سوی وی را تقویت می کند.

در این رابطه، سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان دو موضوع را دخیل می داند که یکی ناراحتی جنرال دوستم از تصمیمات حکومت است و دیگری هم رسیده گی به تقاضاهای مردم است.

به باور وی، عدم حضور جنرال دوستم در تصمیمات حکومت تاثیرگذار است و به همین دلیل وی هیچ وقت به دنبال تحریم نشست ها نبوده؛ اما ناراحتی خود را بارها اعلام کرده است.

از سویی هم، ته ینج معتقد است که حکومت باید به خواست همه مردم توجه کند و نگرانی آنها را نیز مرفوع بسازد.

این در حالی است که چندی پیش جنرال دوستم در هند حضور داشت و مدتی را در این کشور به سر می برد که گفته می شود این سفر برای تداوی های وی بوده است.