هویت رهبر جدید طالبان پاکستان اعلام شد

۱۶ عقرب ۱۳۹۲

براساس تازه ترین گزارشها گروه طالبان پاکستانی ملا فضل الله را به عنوان رهبر جدید خود انتخاب کرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه،  فضل الله از قبیله یوسف زی منطقه خیبر پشتوانخواه پاکستان است و او در حال حاضر 33 سال عمر دارد و در این مدت به عنوان یکی از شاخه گروه طالبان پاکستاندر منطقه سوات این کشور فعالیتداشته است.

فضل الله به دنبال کشته شدن حکیم الله محسود به رهبری گروه طالبان پاکستان رسیده است.

حکیم الله محسود جمعه قبل در حمله هواپیماهای بدون سرنشین امریکا به منطقه قبیله‌ای وزیرستان شمالی پاکستان با سه تن از همرانش کشته شد.

 فضل الله رهبر جدید طالبان پاکستان در سال 2002 به رهبری تحریک نهضت شریعت محمدی رسید و آوردن حکومت براساس شریعت از برنامههای کاری او بوده است.

براساس گزارشها ملا فضل الله مخالف رفتن زنان به مکاتب و دانشگاه ها و دادن رای از جانب زنان در پروسه سیاسی میباشد.

این رهبر جدید طالبان پاکستان، برنامه تطبیق واکسین های صحی مانند پولیو را دسیسه یهودان و امریکایی ها به عقیم ساختن مسلمان جهت کاهش و زدایش نسل انها خوانده و مانع تطبیق واکسین در منطقه خیبر پشتوانخواه پاکستان شده است.

پاکستان

جدید طالبان

رهبر

فضلالله

ملا


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.