هم مخالف مسلح دولت هم قاچاقبر مواد مخدر

D661D757-1187-46D6-A56A-A2A5A07D65B7_w987_r1_sمعاون دوم رئیس جمهور در آغاز هفته بسیج ملی مبارزه با مواد مخدر؛ مخالفان مسلح دولت را بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر در کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سرور دانش در مراسمی به مناسبت روز همبستگی مبارزه با مواد مخدر در کابل اظهار داشت که کشت و قاچاق مواد مخدر بخش اصلی هزینه مالی حمایت از تروریسم را تشکیل می دهد.

دانش گفت که افغانستان از ابتدا قربانی مواد مخدر بوده و در حال حاضر نیز بیشترین قربانی را در این راه می دهد و جدای از کشت و تولید مواد مخدر، متاسفانه شمار زیادی از مردم کشور به آن گرفتار شده و در وضعیت بد زنده گی قرار دارند.

بر اساس معلومات معاون دوم رئیس جمهور، تقاضای منطقه و جهان به مواد مخدر، حضور قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر در منطقه و افغانستان، تشویق مخالفان به ادامه کشت مواد مخدر و فعال سازی ماشین جنگی شان از این راه، عوامل اصلی و اساسی تداوم کشت و قاچاق مواد مخدر در کشور هستند.

منبع بیان داشت تا زمانی که مشکلات و تقاضاها به کشت مواد مخدر در کشور تداوم یابد، این پدیده شوم نابود نمی شود.

به گفته دانش، در ۱۵ سال گذشته تلاش های زیادی برای محو و تولید مواد مخدر از سوی حکومت انجام شده؛ اما این تلاش ها تنها کاهش محدودی در کشت مواد مخدر به دنبال داشته که این کاهش، قابل قبول نیست.

معاون دوم رئیس جمهور معتقد است که امنیت افغانستان و جهان به مواد مخدر وابسته است و کشورهای همسایه و جهان برای برچیدن آن باید برنامه های مبارزه ای خود را بازنگری کرده و صادقانه در این راه گام بردارند.

به اعتقاد وی، یکی از عواملی که تا حال مبارزه با مواد مخدر در کشور موفق نبوده، عدم تمویل و عدم ارائه معیشت بدیل به دهاقین بوده است.

با این حال، سرور دانش از جامعه جهانی خواست تا کمک ها در بخش مبارزه با مواد مخدر را به مانند دیگر بخش ها به ارگان های دولتی افغانستان کمک کنند و از اختصاص آن به نهادهای خصوصی مبارزه با مواد مخدر جلوگیری کند.

وی همچنین انتظارات مردم در قبال کارکردهای نهادهای مبارزه با مواد مخدر را بالاتر دانست و اظهار داشت که این نهادها باید تلاش هایشان را بیشتر بسازند.

از سویی هم، سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر گفت که ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار شهروند کشور به مواد مخدر معتاد اند و از آن جمله، ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر به مراقبت های بهداشتی نیازمندند.

وی با اشاره به روی آوردن کودکان و زنان به مواد مخدر؛ اظهار داشت که عامل اصلی آن شرایط ناگوار امنیتی، مشکلات اقتصادی، اجتماعی و روانی می باشد.

با این حال، وزیر مبارزه با مواد مخدر از کاهش ۱۹ درصدی در کشت و ۴۸ درصدی در تولید مواد مخدر در سال ۲۰۱۵ خبر داده و افزایش ۴۰ درصدی تخریب مزارع تحت کشت را نیز تلاش موثر دولت در مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد.

هفته بسیج مبارزه با مواد مخدر در حالی کشور آغاز می شود که افغانستان هنوز هم بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر در جهان محسوب می شود.