همکاری یونیسف، برای آموزش کودکان افغان

19625_157وزیر معارف افغانستان با دفتر صندوق کودکان سازمان ملل ” یونیسف” یک توافقنامه همکاری در زمینه توسعه برنامه های اموزشی در مکاتب روستاهای کشور امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، براساس توافقنامه ای امضا شده مبلغ هفتاد و پنج میلیون دالر برای توسعه برنامه های آموزشی برای کودکان روستایی اختصاص داده شد.

“ال ان بالاجی” معاون رئیس دفتر یونیسف در افغانستان پس از امضای این توافقنامه اعلام کرد، این برنامه از سال جاری میلادی تا سال ۲۰۱۹ در ۱۳ ولایت افغانستان به اجرا درمی آید.

بالاجی افزود، هرچند شمار مکاتب ابتدایی در این کشور از چهار هزار مکتب در سال ۲۰۰۲ به پانزده هزار مکتب در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است، اما هنوز هم سه و نیم میلیون دختر و پسر افغان از تحصیل محروم هستند.

بالاجی علت محرومیت کودکان افغان از تحصیل را مشکلات اقتصادی ، امنیتی و اجتماعی دانست.