همکاری آذربایجان در بخش تامین نیازهای نیروهای هوایی افغان

13321982_1081642988567040_5566117268500774061_nجمهوری آذربایجان در بخش های آموزشی و تدارکاتی نیروهای هوایی افغان متعهد به همکاری شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی افغانستان  در دیدار با الهام علی‌اوف، رئیس‌جمهور آذربایجان روی مسائل مختلف بویژه تقویت نیروی هوایی دولت کابل گفت‌وگو کردند.

در این دیدار رئیس‌جمهور آذربایجان اظهار داشت: باکو خواستار گسترش همکاری‌ها و تداوم روابط استراتژیک با افغانستان است.

علی‌اوف تصریح کرد: آذربایجان حاضر به همکاری با نیروهای امنیتی و نظامی افغان در بخش‌های هوایی و تدارکاتی می‌باشد.

آذربایجان متعهد شده است تا برای رفع نیازهای نیروهای هوایی افغان، آموزش خلبان، آموزش افسران نیروهای زمینی و درمان نظامیان و پرسنل نظامی با افغانستان همکاری کند.

حنیف‌اتمر مشاور امنیت ملی از روزهای گذشته به کشورهای حوزه قفقاز برای جلب کمک‌های نظامی به قوای امنیتی و نظامی افغان سفر کرده است.

Author