همراهی تونس با عربستان منجر به فعال شدن عناصر تروریستی خواهد شد

12007235_569333673227814_630887089_nروزنامه الصریح چاپ تونس در مقاله ای به قلم توفیق عیاشی با اشاره به دمیدن اختلافات شیعی- سنی توسط هاشمی الحامدی رئیس جریان المحبه بر سر قضیه ورود توریستهای ایرانی به تونس، به دولت این کشور هشدار داده که در دعوای بین ایران و سعودی بیطرفی خود را حفظ نماید.

وی در ادامه می افزاید که اگر دولت تونس در این ماجرا طرف سعودیها را بگیرد به تحریک عناصر تروریست تکفیری منجر خواهد شد که مترصد خروج از کشور برای رفتن به سوریه و عراق هستند و این مسئله عملا در تضاد با شعار دولت مبنی بر مبارزه با تروریسم است.

در این مقاله، با اشاره به تعامل تاریخی جامعه تونسی با اقلیت های مذهبی و همزیستی متمادی همراه با آرامش و تسامح، آمده است که دولت باید حقوق اقلیت ها را رعایت کرده و اصول آزادی در چارچوب قانون اساسی تونس را مورد توجه قرار دهد و متاثر از برخی فشارهای جریان های افراطی که عمدتا از خارج تغذیه می شوند نگردد.