همراهی تونس با عربستان منجر به فعال شدن عناصر تروریستی خواهد شد

۲۶ حوت ۱۳۹۴

12007235_569333673227814_630887089_nروزنامه الصریح چاپ تونس در مقاله اي به قلم توفيق عياشي با اشاره به دميدن اختلافات شيعي- سني توسط هاشمي الحامدي رئيس جريان المحبه بر سر قضيه ورود توريستهاي ايراني به تونس، به دولت اين كشور هشدار داده كه در دعواي بين ايران و سعودي بيطرفي خود را حفظ نمايد.

وی در ادامه می افزاید که اگر دولت تونس در اين ماجرا طرف سعوديها را بگيرد به تحريك عناصر تروريست تكفيري منجر خواهد شد كه مترصد خروج از كشور براي رفتن به سوريه و عراق هستند و اين مسئله عملا در تضاد با شعار دولت مبني بر مبارزه با تروريسم است.

در اين مقاله، با اشاره به تعامل تاریخی جامعه تونسی با اقلیت های مذهبی و همزیستی متمادی همراه با آرامش و تسامح، آمده است كه دولت بايد حقوق اقليت ها را رعایت کرده و اصول آزادی در چارچوب قانون اساسی تونس را مورد توجه قرار دهد و متاثر از برخی فشارهای جریان های افراطی که عمدتا از خارج تغذیه می شوند نگردد.

خاورمیانه

روزنامه الصریح چاپ تونس

شعار دولت مبني بر مبارزه با تروريسم

قانون اساسی تونس

همراهی تونس با عربستان منجر به فعال شدن عناصر تروریستی خواهد شد


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed