همدستی آل خلیفه و غربی ها در بحرین

۱۰ سنبله ۱۳۹۳

رییس مرکز حقوق بشر بحرین فاش کرد: آل خلیفه برای جلب نظر غربی ها و وادار کردن آنان به سکوت در برابر جنایتهایش، دیپلمات های سابق آنها را به عنوان مشاور خاندان حاکم به کار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سایت منامه پست نوشت: نبیل رجب، رییس مرکز حقوق بشر بحرین، از افزایش به کارگیری دیپلمات های سابق غربی به خصوص انگلیسی در بحرین به عنوان مشاوران خاندان حاکم و موسسات وابسته به آنها به شدت ابراز نگرانی کرده است.

وی در صفحه توییتر خود افزود: کشورهای غربی به خصوص انگلیس باید بدانند پولی که در برابر سکوت خود از آل خلیفه می گیرند آلوده به خون ملت بحرین است.

نبیل رجب با انتقاد شدید از مواضع دولت انگلیس در حمایت از رژیم حاکم بحرین و نادیده گرفتن مبارزات مردم برای به دست آوردن دموکراسی گفت: انگلیس بدترین کشورهای دنیاست که منافع اقتصادی و نظامی و فروش اسلحه خود را به حقوق حقه ملت بحرین ترجیح می دهد.

وی با اشاره به سیاست یک بام و دوهوا در سیاست خارجی لندن خاطرنشان کرد: دولت انگلیس به دموکراسی و احترام به حقوق بشر در بعضی کشورها به شدت توجه نشان می دهد اما به راحتی چشم به روی نبود عدالت و نقض حقوق بشر در بحرین فرو می بندد.

بنابر این گزارش، نامگذاری اخیر یک سالن ورزشی در آکادمی نظامی شاهنشاهی بریتانیا به نام شاه بحرین نیز واکنش های فراوانی را برانگیخت.

 

ال خلیفه

انگلیس

عرب

غربی ها


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.