همبستگی زنان برای مبارزه با مواد مخدر

13709648_1127687383959047_1535771323_oبه دنبال اعلام آغاز هفته بسیج مبارزه با مواد مخدر در کشور، زنان و نهادهای وابسته به آنها همبستگی شان در مبارزه با مواد مخدر را اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این زنان امروز (۲۸سرطان) با حضور رولا غنی، بانوی اول کشور همبستگی شان در راه مبارزه با مواد مخدر را اعلام کردند.

بانو غنی در این همایش اظهار داشت که اعتیاد به مواد مخدر به مانند یک طوفان خاموش است که بنیان خانواده را خراب و نابود می کند.

به گفته وی، مواد مخدر و اعتیاد فقیر و خان نمی شناسد و هرکس را می تواند مبتلا کند که متاسفانه در بین معتادین افراد خبره و تحصیل کرده نیز حضور دارد.

بانوی اول کشور اظهار داشت که مبارزه با مواد مخدر به یک همبستگی و بسیج ملی نیاز دارد و زنان نیز در این بسیج باید نقش مهمی داشته باشند.

وی همچنین تصریح کرد که برای نابودی مواد مخدر باید یک راه حل اساسی پیدا شود.

در عین حال، دلبر نظری، وزیر امور زنان در سخنانی اظهار داشت که این وزارت به نماینده گی از زنان کشور آماده هرگونه همکاری برای نابودی مواد مخدر در کشور است.

به گفته وی، پروژه مبارزه با مواد مخدر باید به یک پروسه تبدیل شود و تحقق آن نیاز به همکاری ملی دارد.

بر اساس اظهارات بانو نظری، خشونت علیه زنان با مواد مخدر و معتادین به آن به صورت مستقیم ارتباط دارد.

وزیر امور زنان با اشاره به اعتیاد زنان در کشور اظهار داشت که متاسفانه شمار زیادی از زنان کشور به مواد مخدر معتاد شده اند و افزایش خاموشانه زنان در کشور نگران کننده است.

از سوی دیگر، فریده مهمند، وزیر تحصیلات عالی نیز فقر، بیکاری، ناامنی مداوم، مهاجرت و پایین بودن آگاهی خانواده ها را از عوامل مهم افزایش معتادین و مواد مخدر در کشور دانست.

وی معتقد است که برای نتیجه گرفتن از مبارزه با مواد مخدر باید پالیسی ها و استراتیژی های مبارزه با مواد مخدر به صورت جدی بازنگری شوند.

این اظهارات در حالی صورت می گیرد که روز گذشته، سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در آغاز هفته بسیج همگانی مبارزه با مواد مخدر گفته بود، هراس افگنان و مخالفان مسلح دولت از جمله بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر هستند و جنگ تحمیلی در کشور نیز از راه قاچاق مواد مخدر تمویل می شود.