همایش بزرگ مردمی در حمایت از آرای پاک

۶ قوس ۱۳۹۸

ستاد مردمی حمايت مدنى از آراى پاک مردم اعلام کرده است که در قبال هر اقدام غیرقانونی کمیسیون مستقل انتخابات در شمارش آرای بدون بایومتریک، همایش بزرگ مردمی راه اندازی می کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ستاد مردمی حمایت مدنی از آرای پاک مردم با نشر اعلامیه ای گفته است که این همایش مردمی روز جمعه (8قوس) راه اندازی می شود.

متن اعلامیه این نهاد به این شرح است:

بنام خداوند درهم کوبنده ستمگران

هموطنان غیور، آگاه و همیشه در صحنه کابل

السلام عليکم و رحمت الله و برکاته

همانگونه که در جریان قرار دارید، به منظور جلوگیری از تجربیات تلخ تقلبات گسترده در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ و انتخابات پارلمانى ٢٠١٨ و پیش گیری از اقدامات بحران آفرين، پيش از انتخابات جارى طى يک پروسه طولانى ميان احزاب سياسى و تکت هاى انتخاباتى توافق صورت گرفت تا در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری در امر راى دهى از سيستم بایومتریک استفاده شود  و اين موضوع در ماده ١٩ قانون انتخابات، لوایح و طرزالعملهای انتخاباتی نيز تسجيل و تثبيت شد.

بناءً علهذا راى هاى بدون بايومتريک بر اساس قانون فاقد اعتبار ميباشد.

اما اینک با وجود حکم صريح قانون و تاکید تمام تکتهای انتخاباتی بر معتبر نبودن راى هاى بدون بايومتريک و تاکيد همه بر تامین شفافیت و تصفیه آرای پاک از ناپاک و اعلام نتیجه براساس رای پاک مردم، کمیسیون نامستقل انتخابات در تبانی با تیم ارگ حرکت کودتاگونه ای را علیه آراى پاک مردم سامان داده اند؛ تا نتیجه انتخابات را نه بر اساس آرای پاک مردم، بل در پی اعتبار بخشیدن  بيشتر از سه صد هزار رای بدون بایومتریک و تقلبى به نفع تیم تقلب کار ارگ اعلام کند تا بار ديگر تيم فساد و انحصار را به قدرت رسانيده  و در ادامه عملکردهاى ضد ملى چون اعمال خلاف وحدت ملّى، تصفيه قومى و ديگر مظالم را دوام دهد.

اینک که ابرهای تیره و تار تقلب بر فضاى سیاسی کشور سایه افکنده و تیم ارگ گاهى با اقدامات دیوانه وار و نفاق افکنانه به تنشهای قومی دامن میزنند و گاهى مخالفين سياسى و رقبای انتخاباتى خویش را به انداختن در سیاه چاه تهديد ميکند و گاهى از نيروهاى ضد تروريزم و اردوى ملى عليه مردم استفاده ابزارى مینمايند؛ ایجاب می کند که  مردم عزيز، هميشه در صحنه و حماسه آفرين کابل همگام با ديگر ولايات کشور در یک اقدام مدنی، تاریخی، ظلم ستیز و ضد تقلب و به منظور تامین شفافیت و قانونمداری برای حمایت از آرای پاک خويش به صحنه ميايند تا بر روند استفاده از تقلب و انحصار گرى در فرایند سیاسی انتخابات نقطه پایان گذارند.

در اعلامیه ستاد مردمی حمایت مدنی از آرای پاک مردم، جاده شهیدمزاری، کوته سنگی، چوک دهمزنگ، پل باغ عمومی و فواره آب، مسیرهای این همایش مردمی اعلام شده است.

آرای پاک

انتخابات

بایومتریک

کابل

همایش مردمی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.