حمله کننده انتحاری پیش از رسیدن به هدف از پا در آمد

پولیس زابل، یک تروریست انتحاری را بعد از ظهر دیروز پیش از رسیدن به هدف ازپا درآورد.

پولیس زابل، یک تروریست انتحاری را بعد از ظهر دیروز پیش از رسیدن به هدف از پا درآورد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این تروریست انتحاری بعد از ظهر دیروز هنگامی که می خواست، حمله انتحاری را در مربوطات ولسوالی شینکی انجام دهد، پیش از رسیدن به هدف از سوی نیروهای پولیس در منطقه “لوی شور” این ولسوالی شناسایی و از پا در آمد.

از نزد تروریست انتحاری، یک میل تفنگچه و چهار قبضه ماین دستی نیز بدست آمده و در این رویداد به هیچ فردی آسیبی نرسیده است.

از سوی دیگر یک تروریست ماین گذار عصر دیروز هنگامی که میخواست یک حلقه ماین را در منطقه دند غوری مربوطات شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان جاسازی نماید، در اثر انفجار ماین جاسازی شده خودش هلاک شد.