هلال الدین هلال به حیث معاون وزارت دفاع ملی تعیین شد

۱۸ سرطان ۱۳۹۵

0,,4264464_4,00محمد اشرف غنی، رئیس جمهوري إسلامي افغانستان با صدور حكمی” هلال الدین هلال” را به حیث معاون وزارت دفاع ملی کشور تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، هلال الدین هلال بر أساس پيشنهاد وزارت دفاع ملي و حكم رئيس جمهوربه حيث معاون وزير دفاع ملي در امور استخبارات استراتيژيكي به كادر دگر جنرال مقرر شده است.

هلال الدين هلال قبلا بحيث أفسر قومانداني قواي هوايي و معين امنيتي وزارت امور داخله ايفاي وظيفه نموده است.

حکم

شد

غنی

معین وزارت دفاع

مقرر

هلال الدین هلال


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed